MB-SR50N EI,
MB-SR50N EI EFEKT Požární fasáda

Propustnost vzduchu

třída AE 1050 Pa | PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE1200 | PN-EN 12154

Součinitel prostupu tepla profilu Uf

>1,9 | W/(m2K)

Třídy požární odolnosti

EI30 a EI60 | EN 13501-2

Systém sloupově-příčkové fasády MB-SR50N EI je určen k výrobě a konstruování lehkých obvodových plášťů s požární odolností EI15, EI30, EI45, EI60 podle normy PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1 a také prosklených světlíků s požární odolností RE30 podle normy PN-EN 1365-2. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO).

Konstrukce tohoto systému je založena na nosné rámové konstrukci sestávající z vertikálních (sloupů) a horizontálních (příček) hliníkových uzavřených profilů s pohledovou šířkou 50 mm.

Profily sloupů a příček jsou navzájem odpovídajícím způsobem spojeny a tvoří hliníkový rošt, který je uchycen k nosné konstrukci budovy pomoci vhodných kotev. Pro získání požární odolnosti hliníkových profilů jsou sloupy a příčky vyplněny speciálními ohnivzdornými vložkami. Ohnivzdorné vložky tvoří hliníkový profil vhodného tvaru, který plní funkci zesílení a je chráněn deskami z ohnivzdorných materiálů. Takto navržená konstrukce dovoluje použít standardní profily sloupů a příček, které jsou použity v systému MB-SR50N, což významně zvyšuje ekonomičnost celé konstrukce a zajišťuje stejný vzhled fasády jako v systému MB-SR50N.

V konstrukci MB-SR50N EI jsou použity sloupy s hloubkou od 85÷225 mm a příčky s hloubkou od 85÷189,5 mm. V systému se předpokládá příložkové spojení příčky se sloupem, což umožňuje efektivní odvod vody a správnou ventilaci meziskelního prostoru.

Pro optimální tepelnou a zvukovou izolací je v tomto systému použit průběžný termický můstek (izolátor) vyrobený z materiálu "HPVC" a profilované zasklívací těsnění z EPDM.

Protipožární skla nebo jiné ohnivzdorné výplně jsou osazeny do zasklívacích drážek vytvořených profily sloupů a příček a také přítlačnými lištami. Dodatečně je v zasklívacích drážkách sloupů a příček použita ohnivzdorná páska. Přítlačná lišta je uchycena k nosným profilům pomoci nerezových vrutů a podložek. Tento způsob zasklívání zajišťuje protipožární sklo nebo jinou výplň před vypadnutím z rámu při požáru.

Fasáda systému MB-SR50N EI musí být provedena v souladu s prováděcím projektem, zpracovaným individuálně pro každý objekt. Na základě systémové dokumentace a také na základě statických výpočtů, musí být v projektu navrženy hliníkové profily sloupů a příček, příslušenství pro kotvení sloupů ke konstrukci stavby a příček ke sloupům, schéma rozmístění kotevních bodů fasády ke konstrukci stavby. V projektu musí být určeny také všechny ostatní materiály a prvky stěny, detaily spojení a utěsnění mezi prvky fasády a konstrukci stavby a také způsob ventilace a odvodnění fasády. Vezmeme-li v úvahu požadavky, které vyplývají z funkce, umístění a geometrie budovy, musí být fasáda navržena tak, aby splňovala platné normy.

Maximální výška fasády je závislá na pevnostních parametrech, které vyplývají ze statických výpočtů, přičemž konstrukce by měla být rozdělena po patrech vertikálními teplotními dilatacemi. Maximální rozteč a rozpětí nosných profilů s předpokládaným statickým schématem vyplývají z výsledků statických výpočtů konstrukce a rozměrů výplní. Fasáda není omezena délkou v případě použití vodorovných dilatací.

MB-SR50N EI EFEKT je jedinečný produkt v nabídce společnosti ALUPROF i na trhu vůbec!

Je to kombinace architektonického a funkčního řešení v oblasti lehkých obvodových plášťů. Jedná se o strukturální fasádu, jejíž vnější linie nejsou narušovány viditelnými hliníkovými profily a vytváří tak dojem celoprosklené plochy. Fasáda ale navíc poskytuje vysoký stupeň požární ochrany a to až EI60.

aluprof