2016-10-05

Aluprof partnerem merytorycznym konferencji Muratora

22 września 2016 w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez wydawnictwo Murator z udziałem firmy Aluprof poświęcona Bezpieczeństwu Pożarowemu Obiektów.

Prezentacja Aluprofu nosiła tytuł: Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów stanowi jedno z podstawowych kryteriów dopuszczenia budynku do użytkowania. Jest zagadnieniem skomplikowanym i wielowymiarowym. Myśleć o nim należy już na etapie projektowania, bazując na warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odpowiednia jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych, zastosowanie aktywnych i pasywnych zabezpieczeń ppoż. oraz rzetelność wykonawstwa mają w przypadku bezpieczeństwa pożarowego dużą wagę. W grę wchodzi bowiem ludzkie mienie, a przede wszystkim życie. Więcej ...