Centrum Szkoleniowe - Prototypownia

Nowoczesne Centrum Szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe - Prototypownia

Nowoczesne Centrum Szkoleniowe wyposażone jest w urządzenia do cięcia, obróbki i łączenia profili stosowanych przy produkcji okien, drzwi i fasad. Centrum umożliwia przeprowadzenie kompleksowego szkolenia z procesu prefabrykacji profili od momentu zaprojektowania w programie LogiKal firmy ORGADATA aż do złożenia wyrobu gotowego na urządzeniach dostarczonych przez firmę ALUMA.