2024-02-28

New from Aluprof! introducing the MB-82HS lift and slide door. Enhanced comfort and greater savings!

What defines the perfect patio door? Manufacturers value ease of fabrication and installation. Homeowners prioritize comfort and reliability. Architects seek beauty and minimalism. Is it possible for one patio door to embody all these qualities? Absolutely! ALUPROF's latest innovation, the MB-82HS lift and slide door, achieves just that.

O mistrzostwie Aluprof w konstruowaniu znakomitych drzwi podnoszono-przesuwnych może świadczyć fakt, że wieloletni bestseller firmy, czyli MB-77HS, do dziś zdobywa podium w wielu branżowych rankingach. Jednak nadszedł czas, by podnieść designerską poprzeczkę i przesunąć granice możliwości technicznych! W drzwiach MB-82HS z sukcesem udało się połączyć walory estetyczne z wysoką izolacyjnością termiczną. Zaawansowane rozwiązania techniczne idą z kolei w parze z łatwą fabrykacją i montażem. 

Otwórz się na nowe

Głębokość kształtowników w przypadku MB-82HS wynosi 82 mm (skrzydło) i 186 mm (ościeżnica). Zakres szklenia to 18-66 mm dla skrzydeł oraz 36-65 mm dla kwater stałych. Nowe drzwi podnoszono-przesuwne od Aluprof pozwalają stworzyć konstrukcje o imponujących wymiarach skrzydła 3,24 x 3,3 m i maksymalnej wadze 600 kg, dzięki czemu idealnie wpisują się w panujące obecnie architektoniczne trendy. Można zastosować w nich szeroki wachlarz okuć oraz automatykę. Nowe drzwi podnoszono-przesuwne dostępne są w trzech wariantach termicznych (ST, SI oraz SI+).

Parametry mówią same za siebie

Przy tworzeniu MB-82HS inżynierowie Aluprof postawili sobie za cel osiągnięcie wyjątkowych parametrów technicznych. Współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,6 W/(m2K) i wodoszczelność na poziomie 750 Pa są najlepszym dowodem na to, że ta sztuka się im udała. Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję słupka w wariancie SI+, który niweluje możliwość występowania powierzchniowej kondensacji pary wodnej, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu drzwi podnoszono-przesuwne MB-82HS podbiją serca wszystkich inwestorów, którzy stawiają w swoich domach na energooszczędność. Ta z kolei nie oznacza kompromisów pod względem estetyki, ponieważ nowa konstrukcja to m.in. wąski słupek, brak listew maskujących na bocznych ościeżnicach, zerowy próg oraz kompatybilność z innymi systemami Aluprof (m.in. MB-79N, MB-86N i MB-104 Passive) dzięki dedykowanym profilom.   

Zalety MB-82HS dla producentów:

 • uproszczony schemat odwodnienia
 • ościeżnica cięta na prosto (łatwiejsza obróbka) i skręcana (łatwy transport kształtowników i skręcanie ich na budowie)
 • szklenie kwater stałych od zewnątrz
 • profil kompensacyjny (łatwa regulacja i mniejsze ryzyko reklamacji spowodowanej ugięciem stropu)

Zalety MB-82HS dla architektów:

 • nowoczesny, minimalistyczny design
 • estetyczne detale (próg zero, wąski słupek, brak listew maskujących na bocznych ościeżnicach)
 • kompatybilność z innymi rozwiązaniami Aluprof
 • możliwość stosowania w budynkach, w których wymagana jest wysoka energooszczędność
 • systemowe odwodnienie liniowe

Zalety MB-82HS dla inwestorów:

 • niezawodne rozwiązanie czołowego producenta drzwi podnoszono-przesuwnych
 • wysoka estetyka
 • wyróżniające się na rynku parametry techniczne, które oznaczają realne obniżenie kosztów eksploatacji budynku
 • nieograniczony widok (wąski słupek)
 • łatwość użytkowania (bezbarierowy próg, możliwość zastosowania automatyki)

ALUPROF's expertise in crafting top-notch lift and slide doors is proven by the continued success of its long-standing bestseller, the MB-77HS, which consistently ranks at the top in numerous industry evaluations. However, it's time to elevate the design and set new standards for technological innovation! The MB-82HS perfectly blends aesthetic appeal with exceptional thermal insulation, marking a significant advancement in the industry. This product combines cutting-edge technology with simplicity in manufacturing and installation.

Open up to the new

The MB-82HS boasts a profile depth of 82 mm for the door leaf and 186 mm for the frame, with glazing options ranging from 18 to 66 mm for the door leaves and 36 to 65 mm for the fixed panels. This latest lift and slide door from Aluprof allows for the creation of impressive door sizes up to 3.24 by 3.3 m and a maximum weight of 600 kilo, perfectly aligning with contemporary architectural trends. It supports a vast array of hardware and automation choices and comes in three thermal variants: the ST, the SI, and the SI+.

The proof is in the performance

In developing the MB-82HS, Aluprof's engineers aimed for outstanding technical performance. The proof of their success lies in thermal efficiency value (UW) from 0.6 W/(m²K) and 750 Pa watertightness. Notably, the SI+ variant mullion design prevents surface condensation, even in extremely cold outdoor conditions. Thus, the MB-82HS is set to captivate every developer and builder seeking energy efficiency without sacrificing aesthetics. This solution offers slim mullions without side frame covering strips and a seamless threshold. Its uniquely designed profiles ensure compatibility with other ALUPROF systems, including the MB-79Nthe MB-86N and the MB-104 Passive


Benefits of the MB-82HS for manufacturers:

 • a simplified drainage system
 • a straight-cut and bolted frame for easier profile machining, transport and bolting on site
 • glazing of the panels from the outside
 • a compensating profile for easy adjustment and less risk of complaints arising from ceiling deflection

Benefits of the MB-82HS for architects:

 • modern, minimalist design
 • the aesthetic details of zero threshold, slim mullions, with no masking strips on the side frames
 • compatibility with other solutions offered by ALUPROF
 • the potential for use in buildings where high energy is a requirement
 • linear drainage can be installed

Benefits of the MB-82HS for homeowners:

 • a trusted solution from a leading manufacturer of lift and slide doors
 • high aesthetic value
 • superior performance parameters leading to significant reductions in building operational costs
 • unobstructed views
 • ease of use; the threshold is barrier free and automatics can be used
aluprof