2022-12-14

АНТИУРАГАННА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СГРАДИ С РЕШЕНИЯ ОТ ALUPROF

Опасното атмосферно време, включително поривистите ветрове, не е нещо, което оставя сградите незасегнати. Ето защо е от съществено значение да се прилагат решения, които обезопасяват сградите и хората в тях. Високата скорост на ураганите и предметите, носени от вятъра, могат да причинят значителни щети на конструкциите, включително остъкляването, което да доведе до непоправими щети вътре в сградите. Когато вятърът проникне вътре в сградата, промените във въздушното налягане водят до катастрофални резултати. Един от начините да осигурим защита от явления като метеорологичните аномалии е като използваме безопасни прозорци.

ALUPROF получи положителни резултати за ураганни тестове, проведени в съответствие с насоките на Американското дружество за изпитване и материали (ASTM) и Стандартите за прилагане на стандартите за тестване на строителния кодекс на Флорида (TAS), 202-94 и 203-94. Тестовете бяха извършени върху фиксирана и въртяща се прозоречна система ALUPROF MB-79N и върху неподвижна прозоречна система MB-45, която се използва широко в строителството на сгради в САЩ.

ALUPROF също така извърши тестове, за да потвърди водоустойчивостта на конструкцията в ситуация, при която са нанесени големи щети на профилите и остъкляването. Беше от съществено значение дали структурата на прозореца запазва своята устойчивост на външни условия след атмосферното събитие. След изпитването на удар повредената проба беше подложена на симулации на положително и отрицателно налягане в последователността, посочена в стандарта. Струва си да се отбележи, че бяха приложени около 4500 цикъла на тестове с различни нива на натиск, действащи върху конструкцията.

Процесът на тестване, продължи много часове, и получените сертификати потвърждават, че системите на ALUPROF могат да се използват в региони, където има висок риск от урагани, включително източното крайбрежие на САЩ и част от Ню Йорк. Все пак трябва да се има предвид, че на някои места може да има допълнителни разпоредби по отношение на сертифициране на производителя или допълнителни статични изчисления.

Направете информиран избор на продукти на ALUPROF, които осигуряват едновременно високо качество, авангарден дизайн и безопасност.