V nabídce hliníkových systémů ALUPROF existuje řada řešení zlepšujících bezpečnost budov díky zvýšení odolnosti proti vloupání. Některá z nich zajišťují nejvyšší úroveň bezpečnosti v rozsahu výrobků tohoto typu dostupných na trhu. Okenní a dveřní konstrukce odolné proti vloupání jsou založeny na standardních systémových řešeních: MB-60, MB-70, MB-86, MB-104 Passive, ve kterých se používají prvky zvyšující odolnost proti zásahu zvenčí: bezpečnostní sklo, speciální prvky proti vysazení a kování určená pro tato použití. Klasifikace odolnosti proti vloupání pro tato řešení zahrnuje třídy od RC1 do RC3, jsou však dostupná také speciální řešení oken ve třídách RC3i a RC4. Konstrukce odolné proti vloupání lze také vyrobit jako součást řešení posuvně-zdvižných terasových dveří MB-77HS a také sloupko-příčkových stěn založených na systémech MB-SR50N a MB-TT50. Tento rozsah výrobků v nabídce systémů ALUPROF doplňují rolety proti vloupání. Díky všem těmto řešením lze zajistit zvýšenou úroveň ochrany všude tam, kde se to vyžaduje: jak v rodinných domech, tak i kancelářích, obchodech nebo prostorách pro zvláštní účely.


Charakteristika konstrukcí odolných proti vloupání

I když pojem „odolnost proti vloupání“ se pro okna nebo dveře běžně používá, ve skutečnosti neexistují žádné konstrukce zcela odolné proti vloupání. V závislosti na jejich konstrukci a typu použitých komponentů můžeme určit, zda splňují požadavky stanovených evropských norem a určit příslušnou třídu odolnosti proti vloupání daného okna nebo dveří v souladu s příslušnou klasifikací. Takové konstrukce se klasifikují podle normy EN 1627 „Dveře, okna, lehké obvodové pláště a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace“. Norma zahrnuje šest tříd odolnosti proti vloupání: od RC1 do RC6. Určují, do jaké míry může daná konstrukce odolat pokusům o její překonání pomocí různého nářadí a působení různých sil.

V rozsahu konstrukcí odolných proti vloupání v systémech Aluprof jsou dostupná následující řešení:

 1. pevná a otvíravá okna a okenní sady ve třídách RC1 až RC3
 2. okna se speciální konstrukcí a určením, ve třídách RC3i a RC4
 3. jedno- a dvoukřídlé vstupní dveře a vitríny se dveřmi ve třídách RC1 až RC3
 4. zdvižně-posuvné terasové dveře ve třídě RC2
 5. sloupko-příčkové fasády ve třídách RC1 až RC3
 6. rolety ve třídě RC3 a RC2

Základní systémy profilů pro výrobu okenních a dveřních konstrukcí odolných proti vloupání umožňují vybrat řešení odpovídající požadavkům na tepelnou ochranu budovy. Zde lze použít systémy, které se liší úrovní tepelné izolace profilů: od základních MB-60 / MB-60HI přes nejoblíbenější MB-70 / MB-70HI až po systémy s vysokou tepelnou izolací: MB-86, dostupný ve třech verzích izolačnosti profilů: MB-86 ST, MB-86 Si, MB-86 Aero a také MB-104 Passive, dostupný ve dvou verzích izolačnosti profilů: MB-104 Passive Si a MB-104 Passive Aero. Konstrukce odolné proti vloupání lze také vyrobit v systému MB-SLIMLINE, který se vyznačuje úzkými hliníkovými profily s charakteristickým vzhledem.

Vzhled oken a okenních sad se neomezuje pouze na standardní konstrukce – jsou dostupná také řešení oken ve verzi s tzv. skrytým křídlem. Jsou založena na systémech s označením MB-60US, MB-70US nebo MB-86US. Taková okna se vyznačují uceleným vzhledem z vnější strany pevných a otvíravých čtvrtin, mohou být také provedeny ve verzích se zvýšenou tepelnou izolací.

Způsoby otevírání konstrukcí odolných proti vloupání nemusí být omezeny pouze na klasická otvíravá nebo otvíravě-výklopná řešení. Lidé, kteří upřednostňují velké posuvné zasklené plochy a zároveň chtějí zachovat odpovídající úroveň ochrany domu, mají k dispozici systém zdvižně-posuvných terasových dveří MB-77HS, který má certifikát potvrzující zvýšenou odolnost proti vloupání.

Kování používaná v konstrukcích odolných proti vloupání mají dostatečně pevnou stavbu a speciální prvky proti vysazení. Povinnou výbavou každého okna je klika s klíčem. U vnějších dveří se používají vícebodové zámky a speciální kolíky proti vysazení. Důležitou úlohu hrají také zesílené uzamykací mechanismy u dvoukřídlých dveří.

Rozsah řešení v systémech Aluprof

 • vězení bez mříží Okna MB-70RC4
 • nejvyšší úroveň bezpečnosti Fasády v systémech ALUPROF
 • velké prosklené plochy s vysokou úrovní ochrany.

Zasklení konstrukcí odolných proti vloupání zpravidla tvoří izolační skla složená ze skel se speciální konstrukcí, často vícevrstvých, vyrobených z tabulí z tvrzeného skla a speciálních fólií. V závislosti na klasifikaci daného okna, dveří nebo fasády se pro ně sklo vybere dle normy PN-EN 356: ve třídě proti vloupání RC1, RC2 jsou skla ve třídě ne nižší než P4A, v RC3 skla ve třídě ne nižší než P5A a v RC4 skla ve třídě ne nižší než P6B. Pro upevnění skla v konstrukcích oken a dveří se používají pouze zasklívací lišty uzavřeného typu Prestige (zaoblené) nebo typu Standard (obdélníkové). Dalším zabezpečením v závislosti na klasifikaci výrobku (ze třídy RC2) je spojení skla s konstrukcí pomocí lepicí a těsnicí hmoty.

Montáž konstrukce odolné proti vloupání je další aspekt, který je odlišuje od standardních výrobků: každé okno nebo dveře odolné proti vloupání musí být namontovány v budově s použitím hmoždinek a vhodně tvrdých rozpěrek.


Okna MB-86 RC3i – vězení bez mříží

Dokonce i v takových objektech jako vězení a věznice existuje možnost částečného odbourání mříží z oken a dosažení „civilnějšího“ vzhledu budovy. Umožňují to speciální okna odolná proti vloupání MB-86 RC3i, jejichž konstrukce má zabránit útěku vězňů. Konstrukce těchto oken kromě povinné sady se sklem proti vloupání a kování proti vysazení má další ochranné prvky na vnitřní straně. Zabraňují přístupu k lištám připevňujícím sklo a vysazení křídla. Skrytá kování jsou doplněna o řešení zvyšující bezpečnost, mj. odnímatelnou kliku a zámek na vložku. Okna vyrobená tímto způsobem mají certifikát potvrzující splnění požadavků třídy RC3.


Okna MB-70RC4 – nejvyšší úroveň bezpečnosti

Okno MB-70RC4 je řešení založené na standardním systému hliníkových profilů MB-70, který byl doplněn o prvky a příslušenství zajišťující dosažení nejvyšší odolnosti proti vloupání, dostupné v hliníkových konstrukcích. Okenní profily MB-70RC4 jsou vyztuženy z vnější strany hliníkovými plochými tyčemi přišroubovanými k profilům rámů a latí. Výplň oken tvoři izolované sklo P6 B a tato skla jsou nalepena na okenní profily. Provedené testy potvrdily pro tato okna třídu RC4, což znamená, že jsou schopna odolávat 10 minut zkušenému lupiči, vybavenému takovým nářadím jako: kladivo, sekera, sekáč nebo akumulátorová vrtačka. Řešení MB-70RC4 může nahradit mříž ze silných ocelových tyčí, jeho použití umožňuje dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti se současným zachováním estetického vzhledu budovy.


Fasády v systémech ALUPROF – velké plochy zasklení s vysokou úrovní ochrany

Konstrukce hliníkovo-skleněných fasád odolných proti vloupání umožňují výstavbu ve třídách RC1 až RC3 dle normy EN 1627. Mohou být založeny na dvou systémech, které se podobají vzhledově, ale liší se vnitřní konstrukcí a technickými parametry: na klasickém, na trhu oblíbeném systému MB-SR50N nebo na novějším a technicky vyspělejším sytému MB-TT50, který zajišťuje lepší parametry těsnosti a tepelné izolace. Sloupko-příčková konstrukce těchto fasád je založena na sadě základních profilů, izolátorů a těsnění a také skla s příslušnou třídou, má však dodatečné zabezpečení v podobě speciálního příslušenství pro montáž skla a spojení skla s konstrukcí pomocí lepicí a těsnicí hmoty.


Maximální rozměry a hmotnosti konstrukce

KONSTRUKCE TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY LS X HS [MM] MAXIMÁLNÍ HMOTNOST KŘÍDLA [KG]
Otvíravě-výklopné okno RC1, RC2, RC3 1250×2400 / 1600×1900* 90
Otvíravě-výklopné okno RC1, RC2, RC3 1100×2400 / 1600×1800* 130
Otvíravé okno RC1, RC2, RC3 1100×2400 / 1600×1800* 130
Výklopné okno RC1, RC2, RC3 1600×2400* / 2200×1300 130
Výklopné a otvíravé okno RC4 700×1750**
Pevné okno RC4 1100×1750**
Dveře RC1 1400 × 2270 130
Dveře RC2 1600×3000
Dveře RC3 1540×2500
Zdvižně-posuvné dveře RC2 2700×2800 400
Roleta odolná proti vloupání RC3 2800×4480


Maximální povrch konstrukce

TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ KONSTRUKCE MAX. POVRCH
RC1 Otvíravé, otvíravě-výklopné, výklopné a otvíravé, výklopné okno 2,81 m²
RC1 Pevné okno bez limitu
RC2 Otvíravé, otvíravě-výklopné, výklopné a otvíravé, výklopné okno 2,81 m²
RC2 Pevné okno bez limitu (min. rozměry: 150×250)
RC3 Otvíravé, otvíravě-výklopné, výklopné a otvíravé, výklopné okno 3,36 m²
RC3 Pevné okno bez limitu (min. rozměry: 150×250)
RC3 Roleta 9,6 m²Přednosti konstrukce:

 • maximální ochrana až do třídy RC4
 • volnost při projektování
 • celá škála výrobků: okna, dveře, fasády, rolety
 • různé verze vzhledu oken (standard nebo „skryté křídlo“)
 • odolnost hliníku a bohaté možnosti barev
 • tepelná izolace splňující požadavky na energeticky úspornou a pasivní výstavbu
 • konstrukce pro domy, kanceláře, obchody, veřejné budovy a speciální objektyZkoušky, klasifikace, certifikáty

Firma Aluprof SA spolupracuje s řadou výzkumných ústavů a laboratoří, mezi nimiž jsou také instituty specializující se na určování odolnosti budov proti vloupání, jako je polský ITB, IMP a ROMB S.A, německý PIV a nizozemský SKG-IKOB. Zprávy o reprezentativních zkouškách konstrukcí provedených ze systémů Aluprof potvrzují splnění požadavků příslušných evropských norem v následujících oblastech:

 • odolnost proti statickému zatížení dle EN 1628
 • odolnost proti statickému zatížení dle EN 1629
 • odolnost proti pokusům o ruční vloupání dle EN 1630

Klasifikace a certifikáty získané firmou Aluprof umožňují čím dál širší používání našich řešení odolnosti proti vloupání na evropských trzích.