MB-SR60N,
MB-SR60N HI Sloupko-příčková fasáda

Propustnost vzduchu

do AE 1350 | EN 12152

Vodotěsnost

do RE 1500 | EN 12154

Odolnost vůči zatížení větrem

2,4 kN/m | EN 13116

Odolnost proti nárazu

I5/E5 | EN 14019

Systém sloupko-příčkových fasád MB-SR60N je řešením, které má obrovské možnosti z hlediska prostorových konstrukci a dává architektům úplnou volnost při projektování moderních objektů. Z tohoto systému je možné provádět konstrukce s velice komplikovanými tvary: střechy s více spády, pásové světlíky nebo světlíky, které přechází do svislé fasády apod. Profily o pohledové šířce 60 mm mají výbornou statiku a současně dovolují maximální průnik světla do prostoru.

Díky širokému spektru tvarů a rozměrů zasklívacích lišt je možné provedení úhlových spojů v rozsahu od 0 do 20° a použití skel s různými tvary, např. lichoběžníkové a trojúhelníkové. Z vnější strany je konstrukce utěsněná speciálním těsnicím izolátorem PE (PP) anebo UV odolným tmelem, který zaručuje dokonalou těsnost na průnik dešťově vody a vzduchu, a také zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci fasády.

Technické parametry:

  • průvzdušnost: třída AE 1200 Pa
  • vodotěsnost: třída RE 1200 Pa
  • zatížení větrem: 2800 Pa (bezpečnostní zkoušky 4200 Pa)
  • gravitační zatížení – třída DL 4200
  • vytrhávací zatížení – třída DL 4200