MB-SR100 ir MB-SR80

Šilumos izoliacija Uf

≤2,8 | W/(m2K)

Įgyvendindama naujojo oro uosto terminalo Varšuvoje fasado elementų tiekimo ir montavimo sutartį, bendrovė „Aluprof S.A.“ sukūrė visiškai naujus apdarinių aliuminio – stiklo sienų techninius sprendimus, kurie turėjo atitikti aukščiausius objektui keliamus reikalavimus ir kuo geriau pritaikyti aliuminio sistemas architektūrinei vizijai. Bendrovė pasiūlė sprendimo koncepciją ir dizainą bei aliuminio profilių išvaizda.

Fasadą iš esmės galima padalinti į dvi dalis: terminalą ir keleivių laipinimo galeriją. Keleivių laipinimo galerijai panaudotos apdarinių sienų sistemos MB-SG60 ir MB-SR100, o terminalui MB-SR80. Verta pabrėžti, kad siekiant užtikrinti geriausią garso ir šilumos izoliaciją bei didelį skaidrumą, objekte panaudoti vieni moderniausių „Glaverbel“ bendrovės stiklų - „Planibel Energy NT 10mm - 16mm Argon - Stratophone 66.1“.

Stiklų techniniai parametrai:

 • Light Transmission LT(%) 69
 • Light Reflection LR (%) 12
 • U-Value (W/ m2K) 1

Keleivių laipinimo galerija – tai aliuminio – stiklo apdarinės sienos MG-SG60 ir MB-SR100. Visas keleivių laipinimo galerijos fasadas nuo +5.30 altitudės – tai palinkusi apdarinė siena, įstiklinta 39 mm storio skaidriais izoliaciniais užpildais.

Fasado konstrukcija, geometrinė forma ir išvaizda: Matomas išorinis statinių ir skersinių plotis siekia 60 mm. Profilių dydis suprojektuotas, atsižvelgiant į statybų technikos taisykles, fizikos dėsnius ir reikalavimus pastato statikai. Konstrukcijos fasado nuokrypis į priekį nuo vertikaliosios ašies - 10°. Konstrukcija remiasi apsukta statinių – skersinių sienos sistema, t.y. laikantieji aliuminio profiliai (statiniai ir skersiniai) yra išorinėje pusėje, o vidinė struktūrinio stiklinimo siena atrodo kaip lygus stiklinis paviršius.

Statinių – skersinių fasadas suprojektuotas kaip modulinė konstrukcija, todėl gamykloje buvo atilikti visi paruošiamieji darbai ir pagamintos jungtys. Skersiniai specialiomis aliuminio jungtimis ir stabilizuojančiais varžtais sujungti su pusiniais statiniais. Tokiu būdu gautas labai tvirtas rėmas ir užtikrintas horizontalaus plėtimosi kompensavimas. Vertikalusis šiluminis plėtimasis užtikrintas specialiomis statinio – statinio jungtimis. Konstrukcijoje įdiegta sujungta drenažo ir ventiliacijos sistema, t.y. statinių ir skersinių profiliuose esantys drenažo kanalai yra sujungti, o kiekvienos jungties viduryje yra drenažo ir ventiliacijos anga. Siekiant užtikrinti labai gerą profilių šilumos izoliaciją, panaudotas iš specialios medžiagos pagamintas izoliatorius (rėmo Uf siekia 1,64 [W/m²K]).

Garso izoliaciją pagerina ir papildomą sandarinimą užtikrina speciali centrinė tarpinė.

Statinių ir skersinių sistemos projektas atliktas specialiai šiam objektui, atsižvelgiant į jam keliamus reikalavimus. Moduliuose statiniai įstatyti kas 2400 mm. Fasado konstrukcija prie išorinėje pusėje esančių „T“ formos plieninių elementų tvirtinama aliuminio laikikliais. Užpildantieji stiklo paketai tvirtinami struktūrinio stiklinimo būdu. Silikono siūlių plotis siekia 20 mm. Pastato kampai yra visiškai stikliniai.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

 • keleivių laipinimo galerijos stiklo paketų (struktūrinis stiklinimas) U ≤ 1,5 [W/ m²K]
 • aliuminio profilių Uf ≤ 2,8 [W/ m²K]
 • Rwmin = 40 [dB]

Sistemos:

MB-SR100: keleivių laipinimo galerija, +0.00 altitudė

Pirmojo aukšto fasadas – tai statinių – skersinių apdarinė siena, įstiklinta 39 mm storio skaidriais izoliaciniais užpildais.

Fasado konstrukcija, geometrinė forma ir išvaizda:

 • Matomas išorinis statinių plotis: viduriniai statiniai - 100 mm, kraštutiniai statiniai - 50 mm.
 • Matomas išorinis skersinių plotis: viduriniai skersiniai - 100 mm, kraštutiniai skersiniai - 50 mm.
 • Profilių dydis suprojektuotas, atsižvelgiant į statybų technikos taisykles, fizikos dėsnius ir reikalavimus pastato statikai. Moduliuose statiniai įstatyti kas 1200 mm.
 • Statinių – skersinių fasadinė sistema tvirtinama prie išorinės mūrinės sienos ir plieninių elementų.
 • Šioje konstrukcijoje maskuojantieji ir tvirtinantieji profiliai tvirtinami kaip horizontali linija.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

 • stiklo paketų U ≤ 1,1 [W/ m²K]
 • aliuminio profilių Uf ≤ 2,8 [W/ m²K]
 • Rwmin = 40 [dB]

Terminalas – tai aliuminio – stiklo apdarinių sienų sistema MB-SR80.

MB-SR80

Terminalo fasadas – tai vertikali ir palinkusi apdarinė siena:

 • įstiklinta 39 mm skaidriais izoliaciniais stiklo paketais,
 • viršutinėje ir apatinėje dalyje užpildyta aliuminio užpildais.

Fasado konstrukcija, geometrinė forma ir išvaizda: Matomas išorinis statinių plotis: statiniai - 80 mm, skersiniai - 100 mm. Profilių dydis suprojektuotas, atsižvelgiant į statybų technikos taisykles, fizikos dėsnius ir reikalavimus pastato statikai. Pastato priekinės sienos konstrukcijos nuokrypis į priekį nuo vertikalios linijos - 8°, šoninių sienų - 0°. Ši konstrukcija – tai statinių – skersinių fasadinė sistema.

Statinių ir skersinių projektas atliktas specialiai šiam objektui. Moduliuose statiniai įstatyti kas 2400 mm. Šiluminio plėtimosi kompensavimą užtikrina specialios skersinių ir statinių jungtys bei teleskopinė statinio – statinio jungtis.

Ši sistema išsiskiria profilių išvaizda. Speciali 100 mm išsikišusių maskuojančiųjų profilių forma pabrėžia horizontalias linijas. 100 mm pločio skersiniams sukurti 80 mm pločio statiniai, kurie yra atrama palinkusiosios sienos stiklinimui ir daro tvirtos konstrukcijos įspūdį. Vertikaliuose profiliuose esantis išilginis griovelis pabrėžia šešiakampių varžtų galvutes, kaip buvo numatyta architektūriniame projekte. MB-SR80 sistemos konstrukcija, statinių – skersinių jungtys, drenažo ir ventiliacijos būdas remiasi daugelyje projektų patikrintais apdarinės sienos MB-SR50 techniniais sprendimais.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

 • stiklo paketų U ≤ 1,1 [W/ m²K]
 • aliuminio profilių Uf ≤ 2,8 [W/ m²K]
 • aliuminio užpildų U ≤ 0,450 [W/ m²K]
 • Rwmin = 40 [dB]