MB-SR100 i MB-SR80

Izolacyjność termiczna Uf

≤2,8 | W/(m2K)

Realizacje obiektów

W związku z realizacją kontraktu na dostawę i montaż kompletnej elewacji dla nowego terminalu portu lotniczego w Warszawie, ALUPROF S.A. opracował całkowicie nowe rozwiązania techniczne w zakresie ścian osłonowych aluminiowo-szklanych. Ich celem było spełnienia najwyższych wymagań jakie zostały postawione dla obiektu oraz jak najlepszego dopasowania systemów aluminiowych do wizji architektonicznej. Osiągnięto to poprzez zaproponowaną koncepcję, określoną estetykę i wygląd profili aluminiowych.

Elewację zasadniczo można podzielić na dwie części TERMINAL i PIRS, w których zastosowano następujące systemy ścian osłonowych: dla części PIRS system MB-SG60 i MB-SR100, dla części TERMINAL MB-SR80. Należy również zaznaczyć fakt, że w obiekcie tym będzie zainstalowane jedno z najnowocześniejszych szkieł firmy Glaverbel: Planibel Energy NT 10mm - 16mm Argon - Stratophone 66.1 dla uzyskania jak najlepszych parametrów dźwiękoszczelności, izolacyjności termicznej oraz wysokiej przezierności.

Przykładowe wybrane parametry szkła:

 • Light Transmission LT(%) 69
 • Light Reflection LR (%) 12
 • U-Value (W/ m2K) 1

PIRS - zastosowane systemy ścian osłonowych aluminiowo-szklanych MB-SG60 i MB-SR100

Elewacja Pirsu od poziomu +5.30 wykonana jest w całości jako pochylona ściana kurtynowa szklona zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm.

Konstrukcja, geometria i wygląd: Widoczna szerokość zewnętrzna słupów i rygli wynosi 60 mm. Wielkość profili zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Kąt nachylenia od pionu konstrukcji elewacji: 10° na zewnątrz. Konstrukcję elewacji stanowi system słupowo-ryglowy odwrócony, tzn. nośne profile aluminiowe (słupy i rygle) umieszczone są na zewnątrz, natomiast od strony pomieszczenia widoczna jest gładka powierzchnia szkła, wykonywana w technologii szklenia strukturalnego.

Takie podejście spowodowało, że szkielet słupowo-ryglowy jest zaprojektowany jako konstrukcja elementowa, a zatem wszystkie prace przygotowawcze, łączeniowe wykonane są w warsztacie produkcyjnym. Rygle łączone są ze słupami połówkowymi za pomocą specjalnych łączników aluminiowych oraz wkrętów stabilizujących, co daje bardzo sztywną ramę a jednocześnie umożliwia prawidłowe kompensowanie dylatacji termicznej poziomej. Dylatacja termiczna pionowa realizowana jest poprzez specjalny łącznik słup-słup. W systemie zastosowano połączony schemat drenażu i wentylacji tzn. że kanały drenażowe w profilach słupów i rygli są ze sobą połączone i dodatkowo w środku każdego pola jest wykonywany otwór drenażowo-wentylacyjny.

Dla zapewnienia bardzo wysokiej izolacyjności termicznej profili do systemu został wprowadzony izolator ze specjalnego materiału, który powoduje że Uf dla ramy wynosi 1,64 [W/m2K].

Dodatkowo została wprowadzona specjalna uszczelka centralna, która znacznie poprawia izolacyjność akustyczną przegrody oraz ma dodatkowe zadanie uszczelniające.

Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano jako specjalne, indywidualne dla potrzeb tego obiektu. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 2400 mm. Konstrukcja elewacji mocowana jest za pomocą wsporników aluminiowych do umieszczonych po zewnętrznej stronie teowych elementów stalowych. Elementy wypełniające pola będą wykonane z zastosowaniem oszklenia stałego (szyba zespolona) w systemie szklenia strukturalnego. Szerokość fug silikonowych wynosi 20 mm. Narożniki budynku zostaną wykonane jako cało-szklane.

Podstawowe wymagania:

 • U ≤ 1,5 [W/ m2K] dla zestawów szklanych zespolonych Pirsu (szklenie strukturalne)
 • Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych
 • Rwmin = 40 [dB]

Systemy:

MB-SR100: PIRS, Poziom +0.00

Elewacja parteru wykonana jest w formie ściany kurtynowej słupowo-ryglowej szklonej zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm.

Konstrukcja, geometria i wygląd:

 • Widoczna szerokość zewnętrzna słupów: 100 mm słupy pośrednie, 50 mm słupy skrajne.
 • Widoczna szerokość zewnętrzna rygli: 100 mm rygle pośrednie, 50 mm rygle skrajne.
 • Wielkość profili zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 1200 mm.
 • Elewacja słupowo-ryglowa mocowana jest do zewnętrznej ściany murowanej oraz elementów stalowych.
 • Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest to, że listwy dociskowe i maskujące zostały ułożone na elewacji w formie poziomej linii.

Podstawowe wymagania:

 • U ≤ 1,1 [W/ m2K] dla zestawów szklanych zespolonych
 • Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych
 • Rwmin = 40 [dB]

TERMINAL - zastosowany system ściany osłonowej aluminiowo szklanej MB-SR80

MB-SR80

Elewacja Terminala wykonana jest w całości jako pochylona i pionowa ściana kurtynowa:

 • szklona zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39mm
 • wypełniona panelami aluminiowymi w strefie górnej i dolnej

Konstrukcja, geometria i wygląd: Widoczna szerokość zewnętrzna słupów: 80 mm, rygli: 100 mm. Wielkość profili opracowana jest zgodnie z wymaganiami techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Kąt nachylenia konstrukcji od pionu wynosi 8° na zewnątrz na elewacji frontowej oraz 0° na elewacjach bocznych. Konstrukcję fasady stanowi system słupowo-ryglowy.

Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano jako specjalne, obiektowe. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 2400 mm. Kompensację dylatacji termicznej stanowi odpowiednio zaprojektowane połączenie rygla ze słupem oraz połączenie teleskopowe słup-słup.

Cechą charakterystyczną tego systemu jest przede wszystkim design profili. Specjalny kształt listew maskujących w formie wystających na 100 mm okapów ma podkreślać poziome linie na elewacji. Do profili rygli, szerokich na 100 mm zaprojektowany został słup obiektowy o szerokości 80 mm, który ma dawać właściwe oparcie dla szyb ściany pochylonej i tworzyć wrażenie solidności konstrukcji. Listwa pionowa ukształtowana jest w taki sposób, że wzdłuż profilu wprowadzony został rowek podłużny. Powoduje to widoczność łbów wkrętów sześciokątnych jako zamierzony efekt architektoniczny. MB-SR80 pod względem konstrukcji, połączeń słup-rygiel, oraz drenażu i wentylacji technicznie bazuje na sprawdzonym w wielu realizacjach systemie ściany osłonowej MB-SR50.

Podstawowe wymagania:

 • U ≤ 1,1 [W/ m2K] dla zestawów szklanych zespolonych
 • Uf≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych
 • Uf 0,450 [W/ m2K] dla paneli aluminiowych
 • Rwmin = 40 [dB]
 • Atest PZH systemy MB
  Pobierz
 • Katalog rozwiązań indywidualnych
  Pobierz