MB-SR50N EI EFEKT Ściana przeciwpożarowa słupowo-ryglowa

Realizacje obiektów

System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N EI EFEKT przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1. System jest klasyfikowany, jako nie rozprzestrzeniający ogień (NRO). Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do słupów i rygli, od zewnątrz uzyskujemy gładką szklaną ścianę podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii szerokości 24 mm. Fasada wykonana w tym systemie zapewnia doskonałe parametry użytkowe, a dzięki możliwości zastosowania wypełnień z szyb dwukomorowych pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności termicznej, będącej z uwagi na silny, ogólnoświatowy trend ukierunkowany na ograniczenie energochłonności budynków, jednym z głównych kryteriów oceny współczesnych ścian osłonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje uszczelniające bądź połączeniowe. Asortyment rygli tworzą dwie grupy profili (1 i 2) o różnych parametrach wytrzymałościowych. Profile nośne zlicowane od strony wewnętrznej fasady, charakteryzują się stałą szerokością równą 50mm. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności.

W celu uzyskania odporności ogniowej kształtowników aluminiowych, słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne. Wkład ogniochronny składa się, z kształtownika aluminiowego o odpowiednim kształcie pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych. Tak zaprojektowana konstrukcja pozwoliła zastosować standardowe kształtowniki słupów i rygli wykorzystywane w systemie MB-SR50N, co znacznie podniosło ekonomiczność całej konstrukcji, oraz zapewniło identyczny wygląd z profilami systemu MB-SR50N. W konstrukcji MB-SR50N EI EFEKT wykorzystane zostały słupy o głębokości od 85÷225mm, oraz rygle o głębokości od 69,5÷189,5mm. W systemie przewiduje się połączenie nakładkowe rygla ze słupem, co umożliwia efektywne odprowadzenie wody i właściwą wentylację przestrzeni międzyszybowych. Dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, zastosowano ciągłą przekładkę termiczną (izolator), wykonaną z materiału „HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Szyby ogniochronne lub inne wypełnienia osadzone są we wrębach przyszybowych ukształtowanych z profili słupów i rygli. Dodatkowo we wrębach przyszybowych słupów i rygli zastosowana została ogniochronna taśma. Taki system szklenia zabezpiecza szybę przeciwpożarową lub inne wypełnienia przed wypadnięciem z ramy podczas pożaru. Do konstrukcji nośnej poprzez specjalne płytki dociskowe mocowane są punktowo, mechanicznie wypełnienia w postaci przeszkleń stałych i paneli nieprzeziernych. Zarówno rozmieszczenie punktów mocowania jak i budowa wypełnienia powinna być indywidualnie określona dla konkretnego projektu. W katalogu przedstawiono przykłady standardowego rozmieszczenia punktów mocowania oraz typową budowę wypełnienia. Szyby zastosowane w systemie EI EFEKT to specjalne zestawy jedno- lub dwukomorowe w zakresie grubości pakietu szybowego 36 - 64 mm o różnej, zdefiniowanej konfiguracji, spełniających wymagania normy PN-EN 12150-1, PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2006. Szyby klejone są ze sobą za pomocą specjalnego silikonowego spoiwa konstrukcyjnego, które zabezpiecza szybę przed rozerwaniem i rozszczelnieniem połączenia, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do oderwania się wypełnienia od konstrukcji aluminiowej. Klejenie odbywa się pod ścisłą kontrolą w procesie fabrycznym co pozwala gwarantować prawidłowość połączenia. W razie konieczności, np. wynikających z lokalnych wymagań prawnych system umożliwia zamontowanie dodatkowych mechanicznych elementów zabezpieczających szyby przed wypadnięciem. Po obwodzie szyby znajdują się specjalne elementy umożliwiające montaż płytek dociskowych przykręcanych wkrętami do słupów i rygli. Ze względu na wytrzymałość, niebezpieczeństwo pękania szyb pod wpływem temperatury oraz bezpieczeństwa użytkowników zaleca się stosowanie szyb hartowanych lub wzmacnianych termicznie. Ściana systemu MB-SR50N EI EFEKT powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej, oraz obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe słupów i rygli, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli do słupów, schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień między elementami ściany i konstrukcją budynku, oraz sposób wentylacji i odwodnienia ściany. Przy uwzględnieniu wymagań wynikających z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku, ściana powinna być tak zaprojektowana, aby spełniała obowiązujące normy. Maksymalna wysokość ściany osłonowej uzależniona jest od parametrów wytrzymałościowych wynikających z obliczeń statycznych z tym, że konstrukcja powinna być podzielona, co kondygnację dylatacjami termicznymi pionowymi. Maksymalne rozstawy i rozpiętość profili nośnych, przy założonym schemacie statycznym, wynikają z obliczeń statycznych konstrukcji i wymiarów wypełnień. Ściana osłonowa nie ma ograniczenia w zakresie długości przy zastosowaniu dylatacji poziomej Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji, niezbędne jest wykonanie połączeń dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana. Dla zachowania odpowiednich parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od zewnątrz specjalnym sznurem izolacyjnym PE (PP) oraz silikonem pogodowym gwarantującym pełną szczelność na przenikanie wody opadowej, powietrza i zapewniającym doskonałą izolacyjność cieplną fasady. System MB-SR50N EFEKT jest dostosowany do współpracy z innymi systemami ALUPROF drzwi zewnętrzne.