2012-05-22

Aluprof rozwija się dynamicznie!

Firma Aluprof otrzymała certyfikat „Dynamiczna Firma” przyznany przez HDI Polska na podstawie analizy działalności przedsiębiorstwa. Potwierdziło to pozycję lidera na rynku systemów aluminiowych.

Firma Aluprof, największy polski systemodawca dla budownictwa, został nagrodzony Certyfikatem „Dynamiczna Firma” za osiągniętą dynamikę wzrostu w ostatnich trzech latach swojej działalności. Wskaźnik obliczony został na podstawie autorskiego algorytmu oceny wzrostu opracowanego przez HBI, uwzględniającego zatrudnienie, obrót i zysk firmy. Otrzymane wyróżnienie wzmocni wizerunek przedsiębiorstwa oraz umocni jego status jako silnego partnera w biznesie.

Help Desk Institute (HDI) to organizacje oferujące wsparcie dla systemów informatycznych firm na całym świecie. Ich certyfikaty są potwierdzeniem wysokiej jakości usług i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Logo Certyfikatu „Dynamiczna Firma” może być używane na wszystkich materiałach promocyjnych oraz stronie internetowej wyróżnionej firmy.