Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Odpowiedzialny Biznes
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Aluprof jako jedna ze spółek Grupy Kęty realizuje ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie wielostronnych relacji z otoczeniem, polegających na uwzględnianiu potrzeb jak najszerszej grupy interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Każda firma to ludzie. Ludzie, którzy są odbiorcami naszych produktów (rolety), ludzie, którzy reprezentują naszych klientów, dostawców, nasi partnerzy biznesowi i oczywiście pracownicy.

Wobec wszystkich i każdego z nich mamy pewne zobowiązania, ale sami także czerpiemy z dobrych relacji z nimi. To właśnie wobec ludzi biznes ponosi główną odpowiedzialność. Doskonale wiemy także, że nasz sukces nie byłby możliwy bez partnerskiej współpracy z naszymi klientami. To dzięki firmom wykonawczym, z którymi współpracujemy  nasze produkty znajdują zastosowanie na różnych obiektach użyteczności publicznej.

Fundacja

Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

Z inicjatywy Grupy Kęty powstała Fundacja „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia”, której głównym zadaniem jest otoczenie opieką podopiecznych Placówek Opiekuńczo — Wychowawczych oraz propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej.

www.dziecipodbeskidzia.pl