BKR / SK Krata zwijana w systemie sk

Realizacje obiektów

Kratę zwijaną zamontować możemy zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących. Podstawową funkcją kraty zwijanej jest zabezpieczenie obiektu przy jednoczesnej możliwości:

  • prezentacji ekspozycji witryn sklepowych;
  • zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach podziemnych;
  • zastosowania przeszklenia w profilu kratowym, stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie przed wiatrem oraz innymi czynnikami atmosferycznymi.

Kurtyna kraty wykonana jest z profili aluminiowych ekstrudowanych o wysokościach od 52 do 100 mm. Profile i prowadnice powlekane są farbami proszkowymi w szerokiej palecie kolorów RAL. W zależności od gabarytów oraz warunków zabudowy, możemy podzielić kratę zwijana na dwa rodzaje:

  • na konsolach: BKR/KNB,
  • w skrzynce: BKR/SK.