MB-SE80 SG Fasada elementowa

Przepuszczalność powietrza

klasa AE 1200 Pa

Odporność na obciążenie wiatrem

1676 Pa

Wodoszczelność

RE 1436 Pa

Realizacje obiektów

System fasady elementowej MB-SE80 SG charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysokimi parametrami technicznymi, a jednocześnie pozwala na uzyskanie wysokiej estetyki elewacji. System ten umożliwia szybki montaż gotowych segmentów fasady bez użycia tradycyjnych rusztowań, co jest kluczowe przy realizacji obiektów wysokich. Dodatkowo dzięki możliwości wcześniejszego przygotowania gotowych elementów konstrukcji, ułatwia i przyspiesza montaż a jednocześnie wpływa na zwiększenie jakości wykonanego wyrobu.

Widoczna szerokość słupów i rygli fasady MB-SE80 SG wynosi 80 mm. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest w pełni strukturalny czterokrawędziowy system szklenia SSG, łącznie z odpowiednio dostosowanymi oknami odchylnymi oraz składanymi połączeniami narożnymi. System MB-SE80 SG został przebadany w National Certified Testing Laboratories w York według norm obowiązujących w USA. Oprócz parametrów obejmujących szczelność fasady została w nich także potwierdzona zakładana odporność na ruchy tektoniczne podłoża.

System MB-SE80 SG został opracowany i wdrożony na potrzeby realizacji obiektu 325 Lexington Avenue w Nowym Jorku, a następnie zmodyfikowany zgodnie z wymaganiami innego amerykańskiego projektu: MARRIOTT Long Island City. Modyfikacja objęła system uszczelnienia oraz konstrukcjię profili. Pozwoliło to na spełnienie wymaganej odporności na przemieszczenia sejsmiczne, zwiększonej do wartości ±13 mm oraz podniosło poziom szczelności fasady. Indywidualnie została także opracowana konstrukcja okien odchylnych oraz połączenia kątowe, umożliwiające wykonanie charakterystycznego dla budynku MARRIOTT wklęsłego fragmentu elewacji. W systemie MB-SE80 SG przewidziana jest także możliwość montażu specjalnych kotew do mocowań alpinistycznych, przeznaczonych dla ekip konserwujących fasadę.

Parametry techniczne systemu MB-SE80 SG:

  • Infiltracja powietrza: klasa AE 1200Pa (25 psf)
  • Szczelność na wodę opadową: RE 1436 Pa (30 psf)
  • Odporność na obciążenie wiatrem: 1676 Pa (35 psf)
  • Odporność na obciążenie wiatrem (badanie bezpieczeństwa): 2514 Pa (52,5 psf)
  • Katalog rozwiązań indywidualnych
    Pobierz