2010-02-25

Akredytowane laboratorium w ALUPROF S.A

Jedna ze spółek wchodząca w skład Grupy Kęty Metalplast Karo Złotów S.A posiada na terenie Aluprof S.A w Bielsku-Białej akredytowane Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt. W skład wyposażenia laboratorium wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo- Wschodniej komora badawcza do badań okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych w zakresie wytrzymałości na czynniki atmosferyczne: przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, obciążenie wiatrem. W komorze mogą być testowane obiekty o gabarytach wysokich na 6,5 m i szerokich na 6 m. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i skomputeryzowane.

Inne urządzenie w laboratorium to stanowisko badające odporność okien, drzwi na właściwości mechaniczne:

w zakresie wielokrotnego otwierania i zamykania (cykle) okien i drzwi

w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych

w zakresie w zakresie ochrony przed włamaniami

W laboratorium przeprowadzane są między innymi badania certyfikujące oraz okresowe. Aluprof jest jedyną z firm systemodawczych działających na terenie Polski, która posiada u siebie laboratorium akredytowane.

Dużym atutem jest również konkurencyjność cenowa w stosunku do innych laboratoriów badawczych w Polsce.

Laboratorium posiada podpisaną umowę z najbardziej prestiżowym instytutem badawczym w Europie – IFT

Rosenheim, na przeprowadzanie badań do których certyfikat wystawia IFT Rosenheim.

Na zdjęciach w galerii – miedzy innymi badanie fasady przeprowadzone przy współpracy w IFT Rosenheim.

Certyfikat akredytacji

aluprof