2014-01-24

Aluprof Ambasadorem Budownictwa Pasywnego

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przyznał firmie Aluprof status Ambasadora Budownictwa Pasywnego w zakresie produkcji stolarki budowlanej zalecanej do montażu w budynkach pasywnych na rok 2014 i rekomenduje naszą firmę jako zaufanego partnera wszystkich inwestycji pasywnych.

Ambasadorzy Budownictwa Pasywnego, w gronie których znajduje się firma Aluprof to grupa firm z różnych sektorów branży budowlanej, które wprowadzają innowacje na Polski rynek w postaci komponentów zalecanych dla budynków pasywnych oraz świadczą usługi projektowania i budowy takich obiektów w oparciu o kryteria budownictwa pasywnego wg standardu PHI. Wiele uregulowań i aktów prawnych przyjmowanych obecnie przez instytucje europejskie wyznacza wyraźny kierunek zmian w dotychczasowej polityce energetycznej. Postulowany jest między innymi zrównoważony rozwój przy poszanowaniu zasobów naturalnych zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także znaczne ograniczenie emisji CO2 przez zwiększenie efektywności energetycznej. Biorąc pod uwagę, że ponad 40 % całkowitego zużycia energii w Europie przypada na sektor budowlany to standard budownictwa pasywnego pozwalający na 90 % ograniczenie tego zużycia jest doskonałym instrumentem do osiągnięcia powyższych celów.

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej jest niezależną instytucją, która działa w Polsce od 2004 roku. Jako jedyna w Polsce instytucja posiada akredytację Passivehaus Institut Darmstadt PHI, pionierskiej instytucji badawczej, która odgrywa na świecie najważniejszą rolę w rozwoju koncepcji budynku pasywnego.