2019-07-02

Aluprof nagrodził prace młodych architektów z Politechniki Krakowskiej

Znamy już laureatów dwóch konkursów architektonicznych organizowanych przez firmę Aluprof S. A. we współpracy z Politechniką Krakowską. Jury konkursowe przyznało łącznie 6 nagród i jedno wyróżnienie.

W tegorocznych edycjach obu konkursów udział wzięło prawie 50 studentów. Konkurs „Dom jutra” był organizowany w ramach zajęć projektowych dla studentów drugiego roku „Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych”. Zadanie, przed którym stanęli młodzi adepci architektury, polegało na przygotowaniu ciekawego projektu domu jedno- i wielorodzinnego z wykorzystaniem systemów aluminiowych Aluprof – rozwiązań okienno-drzwiowych, fasadowych i roletowych. Projekty dotyczyły miejsc utraconych, którym nadano drugie życie w nowoczesnej formie.

Wśród laureatów znaleźli się:

  • Julita Kwak – I miejsce i dwutygodniowy staż w wybranej spółce Aluprof na terenie UE za pracę konkursową „Samotnia – dom jednorodzinny przy jeziorze żywieckim". Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, mgr inż. arch. Julian Franta
  • Katarzyna Lachendro – II miejsce i udział w spotkaniu z architektami z Czech we Wrocławiu 12-14 września 2019 r. za pracę „Dom na mości". Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
  • Aneta Kozińska – III miejsce i udział w spotkaniu z architektami z Czech we Wrocławiu 12-14 września 2019 r. za pracę: „Wapiennik Bordowicza". Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, mgr inż. arch. Julian Franta
  • Jakub Hus – wyróżnienie za industrialny projekt domu jednorodzinnego. Prowadzący zajęcia: dr mgr. inż. arch. Patrycja Haupt

Z kolei drugi konkurs „Projekt galerii w oparciu o założenie projektowania zrównoważonego” był adresowany do uczestników przedmiotu „Projektowanie wstępne architektoniczno- urbanistyczne”. Studenci pierwszego roku musieli zmierzyć się z projektem galerii w oparciu o założenia projektowania budownictwa zrównoważonego. W tych pracach konkursowych również nie mogło zabraknąć flagowych rozwiązań z portfolio Aluprof.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło trzech laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Aluprof:

  • Alicja Wójcik – I miejsce
  • Olga Wędrychowska – II miejsce
  • Jan Wincierz – III miejsce

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie. Wyniki obu konkursów zostały ogłoszone w czwartek, 27 czerwca 2019, w budynku głównym Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury. Wszystkie zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w wybranych mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz na wystawach branżowych.