2012-11-27

Aluprof - Perła Polskiej Gospodarki

W X edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki, Aluprof S.A. znalazł się na 11 miejscu kategorii Perły Duże. W rankingu udział wzięło 100 nominowanych najbardziej efektywnych i najbardziej skutecznych firm, które z wykorzystanych zasobów pracy i kapitału potrafią osiągnąć największe efekty. Jednocześnie firma uplasowała się na 21 miejscu kategorii perły sektora przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Aluprof tytuł Dużej Perły Polskiej Gospodarki otrzymał już po raz drugi , w ubiegłym roku uplasował się na 13 pozycji.

"Jest nam niezmiernie miło, że w Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki po raz kolejny doceniono działalność firmy Aluprof . To dowód, że realizowana przez firmę strategia rozwoju, skoncentrowana na osiągnięciu silnej pozycji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych przynosi pozytywne efekty. Wyróżnienie to w sposób obiektywny potwierdza jakość i model biznesowy Aluprof oraz motywuje nas do dalszej, konsekwentnej realizacji planów rozwoju Spółki” – powiedział Tomasz Grela Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Aluprof.

Jako kryteria efektywności przyjęto procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopę zwrotu na aktywach, stopę zwrotu na zainwestowanym kapitale, łączną produktywność kapitału ludzkiego, wydajność pracy. Suma punktów uzyskanych za spełnienie tych siedmiu kryteriów pozwala na stosunkowo obiektywny wybór pereł polskiej gospodarki. Honorowy patronat nad tym prestiżowym przedsięwzięciem objęli : wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.