2011-12-15

Aluprof - Perła Polskiej Gospodarki

Aluprof S.A. znalazł się na 13 miejscu spośród 100 nominowanych najbardziej efektywnych, najbardziej skutecznych firm, które z wykorzystanych zasobów pracy i kapitału potrafią osiągnąć największe efekty - czyli firm tzw. największych pereł polskiej gospodarki.

Jako kryteria efektywności przyjęto - procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach, stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale, łączna produktywność kapitału ludzkiego, wydajność pracy.  Suma punktów uzyskanych za spełnienie tych siedmiu kryteriów pozwala na stosunkowo obiektywny wybór pereł polskiej gospodarki.

aluprof