2015-05-19

Aluprof S.A Perłą Polskiej Gospodarki za rok 2014 r.

Po raz kolejny firma Aluprof S.A znalazła się w gronie laureatów wyłonionych w Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki. Jest to XII edycja wydarzenia. Firma Aluprof S.A. zajęła 25 miejsce w rankingu w kategorii Perły Duże. Patronat nad Galą objęli: wicepremier i minister gospodarki – Janusz Piechociński i Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Tym razem zasady pozycjonowania firm opracowali Naukowcy z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsiębiorstwa, poddane ocenie to te, które osiągają ponad 100 mln zł przychodu rocznie.

Klasyfikacja odbywa się na podstawie analizy wartości wskaźników charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa w czterech obszarach: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia.

Dobór wskaźników pozwolił na analizę bieżącej sytuacji firmy (analiza statyczna), ocenę jej zdolności rozwojowych w najbliższym okresie (analiza dynamiczna) oraz analizę wykorzystania dostępnych zasobów. Warto podkreślić, że ocena działalności każdego przedsiębiorstwa była wielowskaźnikowa.