2008-08-14

Aluprof sponsorem warsztatów architektury

W dniach 17-24.X 2008 r. w Krakowie, odbędą się XII ogólnopolskie warsztaty studenckie OSSA Kraków 2008. Organizator warsztatów – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury – zaprasza do udziału w warsztatach studentów architektury z całej Polski. Uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i zdobyć nowe umiejętności, podczas zmagań z zadaniami projektowymi.

W dniach 17-24.X 2008 r. w Krakowie, odbędą się XII ogólnopolskie warsztaty studenckie OSSA Kraków 2008. Organizator warsztatów – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury – zaprasza do udziału w warsztatach studentów architektury z całej Polski. Uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i zdobyć nowe umiejętności, podczas zmagań z zadaniami projektowymi.

Praca warsztatowa odbywać się będzie w grupach prowadzonych przez architektów z Polski (Biuro Projektów Lewicki Łatak, Kraków; dr Wojciech Wicher i dr Mateusz Gyurkovich, Kraków; ReWritable Research Team, Wrocław; Tamizo architects group, Łódź; WWAA, Warszawa) i z Europy (EFFEKT, Kopenhaga; BAR Architects, Rotterdam; Yvette Vasourkova i Igor Kovacevic, Praga; Marcin Kołtuński i Karolina Kania, Amsterdam). Do tematu projektowego wprowadzą wykłady znamienitych gości i wycieczki po Krakowie, jakiego zwykły turysta nigdy nie pozna. Pracując, uczestnicy będą mogli wpływać na przestrzeń wirtualnego świata SecondLife i na naszą rzeczywistość.

Wziąć udział w warsztatach może każdy student architektury, który wyśle do organizatorów pracę wstępną (temat i terminy podane zostaną już wkrótce), w której wykaże się kreatywnością i ciekawymi umiejętnościami.

Tematem tegorocznych warsztatów będzie „Faktura Miasta”. Faktura to cecha, którą odbieramy najlepiej poprzez kontakt bezpośredni. Odczuwać miasto możemy przez dotyk, obserwację, interakcję z detalami jego elementów składowych – architektury, budynków, urządzenia miejskiego. Fakturę możemy jednak odbierać w większej skali - skali urbanistycznej, gdy wyobrażamy sobie miasto, w którym żyjemy, którego doświadczamy codziennie na różne sposoby. Prowokacją i inspiracją do tej abstrakcji jest tutaj wypowiedź Salvadora Dali o architekturze miękkiej i włochatej.

W tym roku, studenci architektury z całej Polski skonfrontują się z tymi wyzwaniami w Krakowie – mieście o wyjątkowym dziedzictwie historycznym i kulturowym, które zmaga się dzisiaj z brakiem silnej wizji na przyszłość. Zajmą się zaniedbanymi placami miejskimi – teoretycznie, najbardziej reprezentacyjnymi elementami sieci przestrzeni publicznych. Organizatorzy tegorocznych warsztatów OSSA, mają nadzieję, że praca uczestników wniesie wkład w dyskusję na temat obrazu Krakowa, jego teraźniejszości i jego przyszłości.

Firma Aluprof będzie jednym ze sponsorów tego wydarzenia.