2008-10-27

Aluprof sponsorem warsztatów architektury OSSA

W dniach W dniach 17-24.X 2008 r. w Krakowie, odbyły się XII ogólnopolskie warsztaty studenckie OSSA Kraków 2008. Organizatorem warsztatów było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury

Tematem tegorocznych warsztatów była „Faktura Miasta”.

Praca warsztatowa odbywała się w grupach prowadzonych przez architektów z Polski

(Biuro Projektów Lewicki Łatak, Kraków; dr Wojciech Wicher i dr Mateusz Gyurkovich, Kraków; ReWritable Research Team, Wrocław; Tamizo architects group, Łódź; WWAA, Warszawa) i z Europy (EFFEKT, Kopenhaga; BAR Architects, Rotterdam; Yvette Vasourkova i Igor Kovacevic, Praga; Marcin Kołtuński i Karolina Kania, Amsterdam).

Do tematu projektowego studentów wprowadziły wykłady znamienitych gości i wycieczki po Krakowie, jakiego zwykły turysta nigdy nie pozna. Pracując, uczestnicy mogli wpływać na przestrzeń wirtualnego świata SecondLife i na naszą rzeczywistość.

Aluprof był sponsorem tego wydarzenia. Studenci mieli możliwość zapoznania się z ofertą i możliwościami produktów firmy, podczas prezentacji architekt Elżbiety Dziubak.