2010-07-13

Aluprof walczy

W związku z wytoczonym powództwem przez Aluprof SA przeciwko "Alu System Plus" J.J.M.Kucharscy Spółka Jawna dotyczącym zakazania czynów nieuczciwej konkurencji oraz zakazania naruszania praw ochronnych na wzory użytkowe pragniemy Państwa poinformować, że Sąd Okręgowy w Krakowie po rozpatrzeniu złożonych przez Aluprof dowodów wydał zakaz wprowadzania do obrotu profili oferowanych przez Alu System Plus, jako elementy systemu ASP 45 oraz ASP 60, wymienionych w załączonym postanowieniu Sądu Okręgowego.

Jednocześnie informujemy, że Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie złożone przez Alu System Plus na postanowienie sądu pierwszej instancji, utrzymując w mocy wcześniejsze postanowienie zakazujące wprowadzania do obrotu wskazanych produktów.

W związku z powyższym zwracamy Państwa uwagę, że dalsza sprzedaż produktów przez Alu System Plus narusza postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

W załączeniu stosowne dokumenty.

  20100628 Pismo do kontrahentow zabezpieczenie

  20100625 postanowienie Aluprof

  20100427 Aluprof postanowienie2