2020-04-20

ALUPROF walczy z wirusem i wspiera bohaterów

Przystosowując się do obecnej sytuacji i chcąc zagwarantować wymagane wsparcie obecnym i przyszłym klientom, wszystkie działy ALUPROF zajmujące się obsługą interesantów pracują na bieżąco. Firma wdrożyła odpowiednie procedury, zachowując zalecane środki ostrożności, mające zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Producent systemów aluminiowych z Bielska-Białej idzie jednak krok dalej - wspiera finansowo placówki medyczne, produkuje przyłbice i przekazuje inne środki ochrony dla szpitali.

Mając do dyspozycji nowoczesny park maszynowy i zaawansowaną technologię a także opierając się na wiedzy i doświadczeniu pracowników, w zakładzie ALUPROF w Goleszowie i Złotowie rozpoczęła się produkcja przyłbic ochronnych na większą skalę. W sumie firma przekaże 12 tys. sztuk przyłbic by wesprzeć najbardziej potrzebujące szpitale i placówki medyczne w całym kraju.

Wcześniej w zakładzie ALUPROF w Bielsku-Białej została uruchomiona produkcja przyłbic na drukarce 3D odpowiadając tym samym na potrzeby zabezpieczenia pracowników firmy, szczególnie narażonych na kontakt z innymi ludźmi, np. podczas przyjmowania dostaw na magazyn.

Grupa Kapitałowa Grupa Kęty i jej największe spółki zależne Aluprof oraz Alupol Packaging przeznaczyły dotąd 600 tys. zł na pomoc placówkom medycznym w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Po 200 tys. zł otrzymały jednoimienny szpital zakaźny w Tychach oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Bezpośrednie wsparcie finansowe od Aluprofu otrzymały: szpital Wojewódzki i szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, szpital Wojewódzki w Opolu, szpital powiatowy w Chrzanowie oraz Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Przekazana pomoc finansowa umożliwi zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz pozwoli wesprzeć działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie pandemii.

– Mamy nadzieję, że przekazane przez nas środki przyczynią się do wsparcia najpilniejszych potrzeb szpitali. Wierzymy, że działając wspólnie, uda się opanować pandemię i minimalizować jej skutki – komentuje Tomasz Grela , prezes zarządu Aluprof .

Ponadto w ramach działań wewnętrznych firma wprowadziła szereg procedur bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych w centrali, zakładach produkcyjnych i spółkach zależnych. Wprowadzono tam gdzie to możliwe system pracy home office. Wszystkim pracownikom zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, umożliwiono pomiar temperatury, wprowadzono opryski dezynfekcyjne części wspólnych w biurach i na halach produkcyjnych. Jednostki organizacyjne podzielono także na strefy bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum.

Walka z wirusem

ALUPROF podkreśla także wagę działań, które sami możemy i powinniśmy podejmować, by zmniejszyć zagrożenie epidemiologiczne. Jeśli możemy — zostańmy w domu! Dbajmy szczególnie o zasady higieny, poprzez częste mycie rąk (przez co najmniej 20 sekund), starajmy się nie dotykać okolic twarzy i ograniczmy do minimum kontakty z postronnymi osobami. Ważna jest również troska i wsparcie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, czyli w szczególności osób starszych. Jeśli mieliśmy kontakt z osobą zarażoną — niezwłocznie skontaktujmy się z odpowiednią stacją sanitarno-epidemiologiczną.