2016-12-21

Aluprof wspiera środowisko akademickie

W dniach 7 - 9 grudnia 2016 r. odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Materiały i Technologie Energooszczędne", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa z Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, wśród nich przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni z kraju i zagranicy (Armenia, Gruzja, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Węgry, Rosja), a także studenci.

Tematyka konferencji związana z zagadnieniami racjonalizacji zużycia energii, stanowi obecnie jeden z głównych nurtów w projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków. Zastosowanie energooszczędnych technologii daje możliwość oszczędzenia znacznych ilości energii i paliw, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach.

Druga część konferencji - wyjazdowa - odbyła się w Bielsku-Białej i Kętach. 9 grudnia uczestnicy konferencji wzięli udział w wykładach i prezentacjach na terenie zakładu Aluprof SA oraz Grupy Kęty. Prezentowane treści w głównej mierze dotyczyły nowych standardów i rozwiązań konstrukcyjnych dla budownictwa energooszczędnego. Zaprezentowany został proces produkcji, ze zwiedzaniem linii produkcyjnych, prototypowni oraz laboratorium sprawdzającego jakość produkowanych wyrobów.

Konferencji towarzyszyła wystawa firm: Schöck, Balex Metal, INTERsoft oraz Aluprof.

Patronowały jej czasopisma "Izolacje", "Rynek Instalacyjny", "Materiały Budowlane" oraz "Świat Szkła".