2010-12-14

Aluprof wspomógł "Szlachetną Paczkę"

Pracownicy Aluprof przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy - realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy - by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

SZLACHETNA PACZKA dociera z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.

By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, które wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ finansowo. Takimi osobami okazali się pracownicy Aluprof, którzy pomogli sześcioosobowej ubogiej rodzinie z okolic Bielska-Białej. Za zebrane pieniążki zakupione zostały najpotrzebniejsze produkty żywnościowe, spożywcze, tekstylne oraz AGD.

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.

aluprof