2010-09-01

Badania okien MB-70US HI

Niemczech zakończono z powodzeniem badania  okien MB-70 US HI.

Badania zostały przeprowadzone w instytucie IFT Rosenheim, obejmowały przenikalność termiczną, wytrzymałość, przenikalność powietrza, wodoszczelność oraz własności mechaniczne.