2022-12-14

Bezpieczeństwo huraganowe obiektów z rozwiązaniami Aluprof

Niebezpieczne zjawiska pogodowe, w tym porywiste wiatry, nie są obojętne dla budynków. Konieczne jest więc zastosowanie rozwiązań zabezpieczających obiekty i przebywających w nich ludzi. Wysoka prędkość huraganu i lecące z wiatrem elementy mogą w znacznym stopniu uszkodzić budynek i elementy przeszklone, doprowadzając do nieodwracalnych uszkodzeń wewnątrz obiektu. W momencie naporu wiatru na budynek, zmiany ciśnienia prowadzą do katastrofalnych skutków. Możemy chronić obiekty przed takimi zjawiskami, jak anomalie pogodowe poprzez zastosowanie m.in. bezpiecznych okien.

Aluprof uzyskał pozytywne wyniki testów huraganowych przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi ASTM oraz Florida Building Code TAS 201-94, TAS 202-94 i TAS 203-94, badając system MB-79N (okno stałe oraz uchylno-rozwierne). Dodatkowo przetestowany został system MB-45 (okno stałe), który ma szerokie zastosowanie w budowie obiektów na terenie USA.

W ramach testów Aluprof wykonał badania, mające na celu potwierdzenie wodoszczelności konstrukcji w sytuacji dużych uszkodzeń profili i zastosowanych przeszkleń wywołanych testami. Konstrukcja okienna po wystąpieniu zdarzenia musiała, zgodnie z założeniami, dalej zachować odporność na warunki zewnętrzne. Po tzw. testach impaktowych, przeprowadzono badanie na uszkodzonej próbce poprzez symulowanie pozytywnego i negatywnego ciśnienia w sekwencji określonej w normie. Warto zaznaczyć, że liczba cykli dla takich badań przy zmiennym ciśnieniu oddziałującym na konstrukcję wynosi aż 4 500. Badanie konstrukcji trwało wiele godzin.

Przeprowadzone badania i certyfikacje potwierdzają, że systemy Aluprof można wykorzystać w regionach o wysokim zagrożeniu huraganami – m.in. na wschodnim wybrzeżu USA z częścią Nowego Jorku. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że w niektórych miejscach mogą obowiązywać dodatkowe regulacje odnośnie certyfikacji producenta albo dodatkowych obliczeń statycznych.

Wybieraj świadomie produkty Aluprof, które zapewniają nie tylko wysoką jakość, nowoczesny design, ale i bezpieczeństwo.