2016-04-19

Systemy Aluprof w Lexington, USA

Budynek 325 Lexington Avenue to jeden z licznych wieżowców, charakterystycznych dla Nowego Jorku, który stanowi kolejną amerykańską realizację w systemach Aluprof. Opracowana dla tego obiektu fasada elementowa MB-SE80 SG jest przykładem systemu spełniającego indywidualne potrzeby projektu zarówno pod względem estetyki, jak i rozwiązań technicznych.

Umożliwia on szybki montaż segmentowy do żelbetowej konstrukcji nośnej. Pod względem technologii szklenia jest to w pełni strukturalny, czterokrawędziowy system szklenia SSG, łącznie z odpowiednio dostosowanymi oknami odchylnymi oraz składanymi połączeniami narożnymi. System MB-SE80 SG został przebadany w National Certified Testing Laboratories w York według norm obowiązujących w USA. Oprócz parametrów obejmujących szczelność fasady została w nich także potwierdzona zakładana odporność na ruchy tektoniczne podłoża – konstrukcja w takich przypadkach umożliwia przemieszczenia segmentów między sobą w układzie pionowym w granicach ±5mm.