2021-12-16

Certyfikaty ift Rosenheim oraz znak bezpieczeństwa "Ü" dla systemów ALUPROF

​Instytut Techniki Okiennej ift Rosenheim wydał certyfikaty do dokumentów „Systempass" dla systemów okienno-drzwiowych: MB-86, MB-104 PASSIVE, MB-70 i wszystkich wariantów tych produktów, a także fasad słupowo-ryglowych: MB-SR50N HI, MB-SR50N HI+ i MB-SR50N EI.

Dokumenty Systempass z certyfikatami potwierdzają spełnienie przez nasze rozwiązania warunków najnowszego programu certyfikacyjnego ift QM 320 SG. To jeden z najważniejszych dokumentów dopuszczeniowych na rynek niemiecki, a jego uzyskanie wiąże się z systematycznymi audytami naszej spółki przez Instytut ift Rosenheim.

Nasze podstawowe systemy okienno-drzwiowe: MB-86, MB-104 PASSIVE i MB-70 uzyskały także znaki bezpieczeństwa "Ü". Daje to dostęp naszym klientom do przetargów publicznych w Niemczech i wymagających inwestorów.


Aktualne certyfikaty ift Rosenheim są udostępnione dla naszych klientów na stronie Aluprof, w strefie autoryzowanej, docelowo znajdą się tam również dokumenty „ift-Systempass". 

aluprof