2023-07-24

Fasady ALUPROF pierwsze i jedyne na rynku z opinią ITB potwierdzającą, że prawidłowo zamocowane mogą w sytuacjach pożaru zapewnić wymagane bezpieczeństwo ewakuujących się osób oraz ekip prowadzących akcję ratunkową.

Dzięki nowej Opinii Technicznej ITB nie będzie już konieczności pozyskiwania tego typu dokumentów indywidualnie dla potrzeb inwestycji budowlanych, dla których takie opinie są wymagane przez Inspektorów Państwowej Straży Pożarnej.

ALUPROF po przeprowadzeniu badań w Instytucie Techniki Budowlanej uzyskał opinię potwierdzającą, że systemy fasad słupowo-ryglowych spełniają wymagania stawiane przez paragraf 225. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis ten mówi, że elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.

Wydana przez ITB Opinia Techniczna potwierdza zachowanie ścian osłonowych systemów Aluprof w zakresie wymagań nieodpadania elementów elewacji w trakcie pożaru w czasie wymaganym przez § 225 odpowiednio dla budynków niskich i średniowysokich w czasie 120 min w obszarze nad światłem otworu okiennego oraz bez ograniczeń w zakresie wysokości budynku po za obszarem otworu okiennego. Dzięki ww. dokumentowi spełnienie paragrafu 225 Warunków Technicznych jest potwierdzone dla całego szeregu systemów słupowo-ryglowych ALUPROF: MB-SR50N (oraz jej odmian: MB-SR50N HIMB-SR50N HI+MB-SR50N PL), MB-SR50N EFEKTMB-SR50N EIMB-SR50N EI EFEKTMB-TT50MB-MT50NMB-SR60N i MB-SR60N EFEKT.

Opinia Techniczna ITB dla ścian osłonowych systemów ALUPROF jest dostępna do pobrania w autoryzowanej strefie naszej strony internetowejaluprof