2012-04-25

Gepardy Biznesu 2011 i tytuł Efektywnej Firmy 2011 dla Aluprof

Firma Aluprof otrzymała tytuły: Gepardy Biznesu 2011, Potęg  Biznesu 2011 oraz Efektywnej Firmy. W konkursie oceniono 60 tys. firm. Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje wzrost wartości rynkowej firmy, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość rynkowa liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są średnie dla wszystkich spółek z GPW wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) w marcu danego roku. Potęgą Biznesu może zostać firma, której wartość rynkowa jest większa niż ćwierć miliarda złotych.