2013-05-29

Gepardy Biznesu 2012 dla Aluprof S.A.

Firma Aluprof S.A. otrzymała tytuł Gepardy Biznesu 2012. Spośród 3114 przedsiębiorstw w województwie śląskim, których wyniki finansowe zostały przeanalizowane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu tytuł Gepardy Biznesu uzyskało 1705 firm, które rozwijały się dynamicznie w latach 2010 – 2011. Wybrane zostały przedsiębiorstwa, które każdego roku miały przynajmniej milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto oraz wartość ich kapitału była dodatnia. Wartość rynkowa firm została obliczona poprzez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to największa tego typu analiza w Polsce.