2011-04-26

GK Kęty wspiera wychowanków z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bielsku-Białej

Celem działań prowadzonych przez Grupę Kęty S.A względem placówek opiekuńczo – wychowawczych w Bielsku-Białej jest niesienie pomocy wychowankom Domów Dziecka w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy,kwalifikacji, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie, a w konsekwencji w usamodzielnianie się.

W ramach tej pomocy i motywacji do osiągania lepszych wyników w nauce podopieczni Placówki Opiekuńczej przy ul. Lompy a także Domu Dziecka w Cygańskim Lesie w Bielsku- Białej otrzymali Indeksy  - Odkryj w sobie moc.

Przez najbliższe trzy miesiące do końca roku szkolnego , uczniowie mają szansę na poprawę swoich wyników w nauce a także w zachowaniu. Wszyscy uczniowie, którym uda się spełnić te warunki wyjadą na wycieczkę do pięknych zakątków Bukowiny Tatrzańskiej.

Indeks - odkryj w sobie moc