2021-11-10

Glasgow, COP26 – krok naprzód w walce o klimat

Podczas gdy świat walczy ze zmianami klimatu, szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow w Szkocji daje nam przełomowe rozwiązania i jeszcze większą motywację do wysiłku na rzecz zażegnania kryzysu. Potraktujmy go zarówno jako konieczność biznesową, jak i szansę dla rozwoju.

Istnieje coraz większa zgoda, że sektor prywatny również musi się angażować, jeśli świat ma uniknąć katastrofalnego globalnego ocieplenia. Wszystkie wysiłki idą w parze z porozumieniem klimatycznym z Paryża z 2015 r., które wzywa do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, oraz działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza (2,7 Fahrenheita) powyżej poziomu z ery przedprzemysłowej.

Branża budowlana i jej rola w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Branża budowlana, jako jeden z największych ekosystemów ekonomicznych na świecie, ma do odegrania ważną rolę w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Zrównoważenie w przypadku budownictwa odnosi się do pełnego cyklu życia budynku (projektowanie, produkcja materiałów budowlanych, budowa, eksploatacja, rozbiórka i utylizacja).

Światowa Rada Budownictwa Ekologicznego – World Green Building Council, z którą współdziała Aluprof poprzez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, przedstawia międzynarodowy raport na temat biznesowego uzasadnienia dla budownictwa ekologicznego, łączący szereg poglądów branżowych oraz najbardziej rzetelne badania i najnowszą wiedzę na ten temat. Raport dostarcza dowody na rzecz globalnego popierania zielonego budownictwa i zrównoważonego projektowania w czytelnie napisanym, atrakcyjnym wizualnie formacie, skierowanym do liderów branży (zachęcamy do lektury: https://www.bgbc.bg/en/News/International-News/92/).

Działania Aluprof na rzecz środowiska

Aluprof jest członkiem PLGBC i od lat wspiera dążenia branży do uzyskania neutralności klimatycznej, popiera rozwiązania proekologiczne i angażuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Firma dostarcza rozwiązania dla nowoczesnej architektury, w której ecodesign jest w centrum wszystkich działań. Wymagania pasywne, wysoka efektywność energetyczna, certyfikacja Cradle to Cradle Certified™ i, jako dodatkowa zaleta, możliwość zastosowania niskoemisyjnych wlewków aluminiowych, które mogą zmniejszyć całkowity wbudowany ślad węglowy budynku, to tylko wybrane przykłady proekologicznych aktywności.

Zmiany klimatyczne są głównym problemem współczesnej ery. Rządy, firmy i osoby prywatne poszukują sposobów na zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Aluprof wraz z Bureau Veritas zmierzyli wpływ organizacji i produktu na środowisko oraz opracowali strategię dekarbonizacji. Strategia ESG zakłada uzyskanie pełnej neutralności klimatycznej i na tym kierunku skupiają się wysiłki organizacji.

Recykling aluminium

Wśród wielu działań prośrodowiskowych, podejmowanych przez Aluprof, należy wymienić inwestycje w optymalizację procesu produkcyjnego opartego w większości na aluminium pochodzącym z recyklingu, zakup zielonej energii, wdrożenia technologiczne wynikające z zarządzania środowiskowego ISO 14001, przeprowadzoną analizę EPD, certyfikację C2C oraz współpracę z dostawcami optymalizującą łańcuch dostaw.

Szczególnie należy podkreślić wykorzystanie procesu recyclingu aluminium w tworzeniu wlewków niskoemisyjnych w ramach współpracy z Grupą Kapitałową Kęty – dostawcą wlewków aluminiowych do produkcji nowoczesnych rozwiązań. Zalety recyklingu aluminium wydają się oczywiste: aluminium z recyklingu nie musi być wydobywane, boksyty nie muszą być przetapiane w piecach hutniczych, a złom aluminiowy nie trafia na wysypiska.

Recykling aluminium jest niemal szczelny, ponieważ chemiczne właściwości aluminium nie zmieniają się (korozja jest nieznaczna i właściwie pomijalna). Fakt ten sprawia, że jest to niezwykle „zrównoważony metal”. I w oparciu o niego można budować lepszą przyszłość.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym podejściu Aluprof:

https://aluprof.com/pl/firma/zrównoważony-rozwój

Zrównoważona przyszłość z Aluprof link