2012-11-27

Grupa Kęty najbardziej innowacyjną firmą w sektorze budowlanym

Grupa Kęty S.A. została uznana za najbardziej innowacyjną firmą sektora budowlanego w rankingu tygodnika "Wprost". W uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za odważną i skuteczną politykę inwestycji w innowacje.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek odbyła się 4 października 2012 roku w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Redakcja "Wprost" uzasadniła przyznanie nagrody w sposób następujący: ”Spośród wszystkich analizowanych spółek branży budowlanej Grupa Kęty zajęła najwyższe 52. miejsce na iście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce - opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, a będącej punktem wyjścia opracowania Wprost. Ponadto redakcja doceniła odważną i skuteczną politykę inwestycji w innowacje. Grupa Kęty w 2008 roku tuż przed kryzysem otrzymała ponad 6 mln zł na budowę własnego centrum naukowo-badawczego. Dzięki opracowaniu własnego know-how i wprowadzeniu na rynek nowych produktów firma zwiększyła aktywność w nowych branżach – nie tylko budownictwie, ale również sektorze motoryzacyjnym, opakowaniach itd. W efekcie w ubiegłym roku osiągnęła rekordowy poziom półtora miliarda obrotów i 114 mln zł zysku netto. To wszystko sprawiło, że statuetka trafiła właśnie do Grupy Kęty.”

„W dobie narastającej konkurencji na rynkach międzynarodowych i coraz szybszych zmian technologicznych szansę na zwycięstwo i najszybszy rozwój mają tylko te firmy, które postawią na szeroko rozumianą innowacyjność - nowe rozwiązania, które wzmocnią ich pozycję konkurencyjną, a zarazem doprowadzą do zwiększenia bazy przychodowej i racjonalizacji kosztów” – mówił podczas gali redaktor naczelny WPROST Michał Kobosko. Z kolei według prof. Tadeusza Baczki z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, sukces polskich firm częściowo jest efektem skutecznego wykorzystania unijnych dotacji. „Z różnych programów operacyjnych i funduszy polski biznes dostał na innowacje około 10 mld euro. Są już spółki, którym pieniądze z UE umożliwiły skok na znacznie wyższy poziom biznesu” – ocenił prof. Baczko. I jako przykład podał Grupę Kęty.