2008-03-17

Grupa KĘTY "Firmą Bliską Środowisku"

Grupa KĘTY S.A. uzyskała certyfikat "Firma Bliska Środowisku" w ogólnopolskim konkursie ekologicznym organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Konkurs został objęty patronatem przez Ministra Środowiska - Macieja Nowickiego.

Warunkiem zaliczenia do grona laureatów konkursu było poddanie przedsiębiorstwa „ekologicznej” weryfikacji. Niezależni eksperci przeprowadzili audyt, podczas którego oceniono stosowanie wymagań prawnych oraz praktycznych aspektów zarządzania strategicznego w zakresie ochrony środowiska. Zakład przeszedł pozytywnie szczegółową ocenę zagadnień związanych m.in. z zgodnością działań z polskim i europejskim prawem środowiskowym; przestrzeganiem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, stosowania innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w obszarze produktów i systemu zarządzania oraz skuteczności i efektywności realizowanej strategii opartej o kryteria ekologiczne.

Certyfikat „Firma Bliska Środowisku” to nie jedyna nagroda świadcząca o zaangażowaniu Grupy KĘTY w doskonalenie i konsekwentne realizowanie działań proekologicznych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Firma wyróżniona została m.in. świadectwem Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, dyplomem World Environment Center oraz uhonorowana nagrodą Ministra Środowiska „Panteon Polskiej Ekologii”. Spółka była ponadto sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP. Przede wszystkim jednak Spółka wdrożyła i utrzymuje certyfikowany system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2004.