2011-12-09

Hotel Hilton w Kijowie

Spółka Aluprof Ukraina może się poszczycić bardzo prestiżowym kontraktem jakim jest realizacja Hotelu Hilton w Kijowie. Obiekt zaprojektowany przez brytyjskie biuro architektoniczne John Seifert Architects Ltd ma 96 metrów wysokości. Elewacja budynku wykonana jest w formie ściany osłonowej słupowo-ryglowej w systemie MB-SR60 który został specjalnie zaprojektowany przez firmę Aluprof na potrzeby tej realizacji. Ponadto w zabudowie konstrukcji aluminiowej stanowiącej blisko 13 000 m kw wykonywanej przez firmę Mikoł, zastosowanie znalazły również inne systemy jak:

MB-SR50, MB-SR50 IW oraz system okienno - drzwiowy z podwyższoną izolacyjnością termiczną - MB-70HI.

Termin zakończenia realizacji planowany jest na I kwartał 2012 roku.