2008-03-25

Koniec ważności aprobaty technicznej - i co dalej?

Sprawa kończących się terminów ważności niektórych aprobat technicznych, obowiązywanie nowych norm i zmieniających się przepisów budowlanych budzi wiele pytań i kontrowersji wśród naszych klientów, dlatego chcielibyśmy przybliżyć Państwu w tym zakresie parę podstawowych zagadnień.

Jesteśmy obecnie w okresie przejściowym, w którym obowiązują zarówno Aprobaty Techniczne ITB (o ile są aktualne), jak i nowa Norma PN-EN 14351-1 "Okna i drzwi- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej". W związku z ukazaniem się tej normy nie są już wydawanie nowe Aprobaty Techniczne dla okien i drzwi. Po upływie ważności Aprobat ITB dla okien i drzwi zewnętrznych dokumentem odniesienia do wystawienia krajowej deklaracji zgodności może być tylko nowa norma.

Zgodnie z zapisami normy każdy producent okien i drzwi, aby mógł legalnie wprowadzać je do obrotu zobligowany jest do posiadania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz do wykonania dla nich tzw. Wstępnych badań typu. Teoretycznie nie jest to nowością - obowiązek taki funkcjonował już w zapisach większości Aprobat technicznych, jednak dotychczas jego spełnienie było bardzo rzadko egzekwowane.

Okres przejściowy będzie trwał do lutego 2009 r. Dla producentów stolarki to czas, w którym trzeba będzie dostosować funkcjonowanie firmy, posiadane dokumenty i procedury do aktualnych wymagań. Wiąże się to niestety z nakładem pewnych prac i środków finansowych. Zdajemy sobie z tego sprawę i jako dystrybutor rozwiązań systemowych chcielibyśmy w miarę swoich możliwości pomóc naszym Klientom w tym procesie i podzielić się już posiadaną wiedzą. Jesteśmy w stanie udostępnić Państwu w tym celu niektóre raporty z badań typu naszych produktów. Dzieje się tak już coraz częściej, szczególnie w przypadku systemu okien i drzwi MB70 oraz drzwi MB-60, dla których aprobaty utraciły ważność. W grudniu 2007 wydane zostały dla drzwi MB60 tzw. Świadectwa badań typu na zgodność z normą EN wraz z klasyfikacją, a w styczniu 2008 kompletne raporty z badań, które wykonano w notyfikowanym laboratorium ITB. Dysponujemy również kompletem badań typu, wykonanych w IFT Rosenheim dla systemu okienno-drzwiowego MB70. Dokumenty te mogą być wykorzystywane przez naszych Klientów do deklarowania zgodności z normą PN-EN 14351-1 na zasadach w tej normie określonych.

Z nową normą wiąże się jeszcze jedna niedogodność dla naszych Klientów, dla których wszystkie Aprobaty Techniczne dostępne były dotychczas w autoryzowanej strefie naszej strony internetowej: norm nie wolno kopiować i udostępniać tak, jak Aprobat. Jedynym sposobem legalnego otrzymania Normy PN-EN 14351-1 jest jej zamówienie złożone w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, np. na stronie: www.pkn.pl

Szczegółowy opis postępowania z dokumentami do odbioru okien i drzwi określają "Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej" - opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej, które umieściliśmy także na naszej stronie internetowej (dział „Rozwój / Aprobaty i certyfikaty”). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym artykułem, jak również do kontaktu z naszymi regionalnymi Koordynatorami, którzy chętnie pomogą Państwu w zebraniu potrzebnych informacji i dokumentów. W autoryzowanej strefie strony internetowej, wdziale „Aprobaty i certyfikaty” znajduje się natomiast spis aktualnych dokumentów walidujących dla systemów aluminiowych Aluprof, który zawiera zbiorcze informacje, dla których systemów obowiązują jeszcze Aprobaty ITB, a dla których dokumentem odniesienia jest wyłącznie nowa norma.