2009-08-13

Metalplast-Bielsko S.A. pamięta o najmłodszych

Metalplast-Bielsko S.A. było współorganizatorem oraz sponsorem festynu integracyjnego "O uśmiech dziecka", który odbył się początkiem czerwca 2006 w Bielsku-Białej.

Metalplast-Bielsko S.A. było współorganizatorem oraz sponsorem festynu integracyjnego "O uśmiech dziecka", który odbył się początkiem czerwca 2006 w Bielsku-Białej.