2008-04-22

Nagroda dla Grupy Kęty

W rankingu relacji inwestorskich spółek indeksu mWIG40, ogłoszonego przez magazyn "Forbes", Grupa Kęty zajęła pierwsze miejsce. Maksymalna liczba punktów, jaką mogły zdobyć spółki, wynosiła 100. Grupa Kęty uzyskała 72,21 punktów.

Oto wypowiedź Prezesa Grupy Kęty S.A. Dariusza Mańko dla magazynu Forbes:

"Dbałość o interesy właścicieli to stały element naszej strategii działania. Staramy się, aby poprzez konsekwentną realizację strategii zatwierdzonej przez radę nadzorczą oraz ciągłą komunikację z akcjonariuszami i społecznością inwestorską. Spółka była postrzegana jako wiarygodny partner. Zarząd spółki zwraca dużą uwagę na utrzymanie odpowiedniego standardu ładu korporacyjnego, czego dowodem jest złożone oświadczenie o stosowaniu wszystkich obowiązujących na GPW w Warszawie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. Wierzymy, że potwierdzeniem są również nasze działania w zakresie relacji inwestorskich. Mając powyższe na uwadze, począwszy od 2007 roku postanowiliśmy ułatwić naszym akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i przenieśliśmy miejsce gdzie sie odbywa z Kęt do Warszawy. Ponadto zamierzamy w przyszłości umożliwić naszym akcjonariuszom uczestnictwo w WZA poprzez kanały elektroniczne. Mamy nadzieję, że przejrzystość komunikacji oraz otwartość na społeczność inwestorską wpływa na kreowanie wartości dla akcjonariuszy, co pozwala nam realizować jeden z podstawowych celów działania."