2011-06-01

Nagroda Prezydenta

Mamy przyjemność poinformować, że firma ALUPROF SA została zgłoszona przez Business Centre Club do IX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „obecność na rynku globalnym”.

Podstawowymi celami przyznawania Nagród Prezydenta RP są:

uhonorowania i podziękowania firm wnoszących ogromny wpływ w rozwój gospodarczy kraju, budowanie prestiżu i pozytywnego wizerunku gospodarki polskiej,

tworzenie pozytywnej atmosfery wokół przedsiębiorstw i ich firm, które odnoszą sukcesy na polskim i zagranicznych rynkach, tworząc nowe miejsca pracy, stosują zasady szeroko pojętej etyki w biznesie,

promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na rynku, upowszechnianie metod osiągania sukcesu w gospodarce.