2013-09-17

Nawiewnik higrosterowany EAH - nowość w ofercie Aluprof

Nawiewnik higrosterowany EAH, przeznaczonym jest do stosowania w systemach rolet nadstawnych OPOTERM we wszystkich wielkościach skrzynek, zarówno z moskitierą jak i bez.

Zastosowanie nawiewnika umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach pozwala doprowadzać powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nawiewnik jest urządzeniem sterowanym automatycznie, które nie wymaga zasilania. Przy wahaniach poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu urządzenie automatycznie reguluje otwarcie - im wyższa jest wilgotność, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia.

Nawiewniki higrosterowane EAH spełniają wymagania wentylacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to mówi m.in. o wymogu wymuszania (jeżeli nie istnieje) cyrkulacji powietrza w budynkach i jest zapisane w dzienniku ustaw RP.

Funkcjonalność:

działają w zakresie od 35 do 70%

czujnikiem sterującym jest zamontowana wewnątrz taśma poliamidowa,

nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie ma bezpośredniego kontaktu z czujnikiem,

regulacja dokonuje się samoczynnie, niezawodnie, z oszczędnością energii, bez hałasu i bez ingerencji użytkowników,

istnieje możliwość blokady nawiewnika w pozycji przepływu minimalnego;