2015-05-19

Nowe inwestycje Aluprof

Aluprof S.A. zakupił dodatkowe linie produkcyjne na wydziale lakierni i zagniatania. Na zagniataniu pracuje nowa linia automatyczna firmy Müller Technologies AG Szwajcaria. Na lakierni uruchomiona została nowa linia ręczna firmy Adal i kabina automatyczna firmy Wagner-Service P,

Automatyczna linia do produkcji profili zespolonych (ciepłych).

bezpieczeństwo pracowników – wydzielone strefy ograniczonego dostępu

symetria i stabilność rowków radełkujących – elastyczne zawieszenie kół radełkujących

szybkość przezbrojenia linii i możliwość zagniatania profili o bardzo skomplikowanych kształtach – 13 osi ustawianych automatycznie

możliwość produkcji profili o dużych gabarytach - wysokość profili do 440mm szerokość do 395 mm

pomiar prostoliniowości produkowanych profili

dodatkowe stanowisko do pomiaru geometrii profili

Automatyczna kabina do malowania proszkowego

Wyposażona jest w system aplikacji (składający się z 14 pistoletów), system cyklonowy do odzysku oraz instalację systemu gaśniczego. Umożliwia wydajne automatyczne malowanie wieloma kolorami oraz zapewnia szybką zmianę kolorów i powtarzalną grubość powłoki.

Linia ręczna

Składa się z gniazda malowania proszkowego, pieca polimeryzacji oraz konwejera krzyżowego ręcznego czyli systemu transportu trawers.

W ramach gniazda pracuje kabina proszkowa z dwoma stanowiskami do ręcznego malowania, aplikacje ręczne do napylania elektrostatycznego oraz system wentylacji. Piec, w którym wygrzewane są profile z napyloną farbą ze stabilizacją temperatury w całym obszarze roboczym zapewnia pełną polimeryzację farby. Załadunek i rozładunek profili odbywa się poprzez specjalnie zaprojektowany system transportu zwany konwojerem krzyżowym. Za pomocą przesuwnic ręcznych trawersy przemieszczają się w ten sposób, aby zapewnić odpowiedni przepływ materiału.