2011-02-17

Nowi członkowie w Zarządzie Aluprof.S.A.

Rada Nadzorcza Aluprof S.A. mając na uwadze rozwój firmy podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.02.2011 r.

do Zarządu Aluprof S.A. na czas nieokreślony dwie osoby, sprawujące funkcję Członka Zarządu:

Jolanta Kosiec pełniącą funkcję Dyrektora Finansowego oraz Małgorzatę Wojtasik pełniącą funkcję Dyrektora Handlowego Rynku Krajowego.