2021-12-13

Nowy album trendów AluBook „The Future of the Planet” już dostępny!

Trzecie wydanie albumu trendów AluBook „The Future of the Planet” jest już dostępne dla czytelników. Tym razem ALUPROF przedstawia rolę budownictwa w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu oraz budowaniu lepszej przyszłości. Bodźcem do dyskusji są przedstawione w albumie wyjątkowe realizacje, nowe technologie i rozwiązania, a także rozmowy z architektami i specjalistami branży. W trosce o dobro środowiska ALUPROF zachęca do pobierania e-wydania AluBooka.

Ideą przyświecającą realizacji serii wydawniczej AluBook jest omawianie panujących trendów, prognozowanie nadchodzących, prezentacja innowacji, wyróżniających się realizacji oraz sylwetek osób, mających wpływ na wygląd architektury i szeroko rozumianego budownictwa. W trzecim wydaniu albumu ten cel ujęty jest w kontekście zmian, jakie czekają budownictwo, by było ono przyjazne zarówno człowiekowi, jak i środowisku. To realizacje przywracające przemysłowe obiekty mieszkańcom i przestrzeni publicznej, wykorzystywanie materiałów pozwalających zredukować ślad węglowy, a także prestiżowe certyfikaty środowiskowe – zarówno produktów, jak i całych obiektów.

Budownictwo odpowiada za niemal 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla. Te liczby to ogromna odpowiedzialność, jaka na nas ciąży i motywacja do jeszcze intensywniejszych poszukiwań nowych, ekologicznych rozwiązań i opracowywania przyjaznych środowisku technologii, tak, by budownictwo służyło człowiekowi i naturze, biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu problemów klimatycznych. W tej edycji AluBooka prezentujemy trendy i osiągnięcia branży budowlanej, które dowodzą, że połączenie ekologii, ekonomii i estetyki jest możliwe – mówi Tomasz Grela, prezes zarządu ALUPROF SA.

Budowanie w zgodzie ze środowiskiem i trendami

Trzeci album wydany przez ALUPROF prowadzi czytelnika przez kilka zagadnień, pozwalających spojrzeć na nowoczesne budownictwo z różnych perspektyw. Między innymi rozdział „Let’s build a better future podkreśla znaczenie odpowiedzialności w kontekście planowanych inwestycji i wykorzystywanych w nich rozwiązań, które oceniane są pod kątem certyfikatów środowiskowych. Pokazuje również, prezentując interesującą rewitalizację Hali Gong w Ostrawie, jak zmieniać obiekty z przeszłości, by służyły ludziom w przyszłości.

Część AluBooka „The nature of technology” pokazuje, że budownictwo i środowisko mogą tworzyć spójną kompozycję, a opracowywane innowacje pozwalają wykorzystywać potencjał natury, nie szkodząc jej. Tak jest w przypadku jednego z najwyższych drewnianych budynków świata, Sara Kulturhus w Szwecji czy też warszawskiego drapacza chmur SKYSAWA, którego kształt został zaprojektowany tak, by obiekt doprowadzał światło słoneczne do otaczających go budynków mieszkalnych – przedstawia Tomasz Grela, prezes zarządu spółki.

Architektura stolicy

Najnowsze wydawnictwo poświęcone jest również zmieniającej się Warszawie, gdzie nowoczesność płynnie łączy się z historią. Rozdział „Warsaw: Modern and revitalized” otwiera wywiad z Generalną Architekt ALUPROF – Elżbietą Dziubak, która kontynuuje „misję” swojego dziadka, należąc do kolejnego pokolenia „budowniczych Warszawy”. Dlatego też rozmowa na temat roli, jaką stolica pełni dla polskiej architektury, opiera się o kilka kontekstów. W ostatnim rozdziale twórcy AluBooka skupiają się na budownictwie jednorodzinnym, pokazując – między innymi za sprawą realizacji Przemka Olczyka z pracowni Mobius Architekci – że może ono być estetyczne, funkcjonalne i ekologiczne.

Przyszłość budownictwa

Tematyka nowoczesnego budownictwa, poruszana w najnowszym wydaniu AluBooka, wpisuje się jednocześnie w kontekst realizowanego właśnie projektu „Future Builders”. Z myślą o perspektywach rozwoju ALUPROF stworzył wirtualną platformę skierowaną do architektów i urbanistów. Ma ona stanowić przestrzeń dla wymiany opinii na temat przyszłości miast, rozbudowy dzielnic, projektowania nowych budynków czy stref zieleni, jak również renowacji istniejących już obiektów. Tak, aby tworzyć przyjazne dla ludzi i środowiska miejsca do życia. Do rozmów o przyszłości zaproszono architektów z Polski i zagranicy, pracujących przy najbardziej progresywnych, międzynarodowych projektach, a także osoby związane zawodowo z branżą budowlaną. Wśród nich znaleźli się tacy specjaliści, jak Álvaro Leite Siza Vieira, Bogdan Zaha, Robert Konieczny, Przemo Łukasik oraz Zbigniew Maćków. Rozmowy udostępniane są na dedykowanej projektowi stronie: https://future-builders.com/pl/.

ALUPROF udostępnia bezpłatnie album AluBook „The Future of the Planet”, chcąc dzielić się wiedzą i szerzyć odpowiedzialne podejście do nowoczesnego budownictwa. Interesujący się architekturą, panującymi trendami oraz najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed branżą mogą wejść na stronę: https://aluprof.com/producenci/... aby pobrać e-wydanie.

aluprof