2010-02-08

Nowy system SP-EKO

Aluprof posiada w ofercie nowy system SP-EKO różniący się od poprzedniego w kilku elementach. Zastosowano tutaj nowe pokrywy boczne BS 90o, wyeliminowano dzięki temu konieczność stosowania wypełnienia dla pokryw bocznych BS 45o. Pojawiła się nowa wielkość obudowy rolety (skrzynka + pokrywy boczne) o wymiarze 150 mm, co zapewni w bardziej optymalny sposób dobór odpowiedniej wielkości skrzynki rolety. Pokrywy rewizyjne posiadają większą szerokość, umożliwiając dzięki temu swobodniejszy dostęp do wnętrza skrzynki rolety. Nośnik tynku został połączony z pokrywą zewnętrzną i stanowi teraz całość, jest to jednocześnie element wspólny dla wszystkich wielkości nowego systemu. Nowy rodzaj skrzynki SP- EKO z blachy profilowanej obejmuje teraz swoim zakresem prawie całą część obudowy rolety, co w znacznym stopniu pozwoli na obniżenie ceny całego systemu. W nowym systemie zrezygnowano z listwy dystansowej, jej rolę przejęła odpowiednio docięta pokrywa rewizyjna wraz ze wspornikiem tej pokrywy, wspólnym dla wszystkich wielkości.

Produkt dostępny w sprzedaży od połowy marca 2010 r.

aluprof