2009-10-22

Obiekt roku 2009

Miło nam poinformować, że obiekt „PTAK” zrealizowany w oparciu o systemy Aluprof i zaprojektowany przez biuro architektoniczne ATELIER SIMONA, otrzymał nagrodę publiczności magazynu „STAVITEL“ w ramach XVII edycji konkursu „OBIEKT ROKU”. Czytelnicy mogli głosować na wybrany obiekt za pomocą prasy i Internetu w terminie 10.09-30.09.2009.

Do konkursu zgłoszonych zostało 55 obiektów, z czego do drugiego etapu zakwalifikowano 28 najbardziej interesujących pod względem architektonicznym budynków. „PTAK” również znalazł się w gronie „szczęśliwców”.

Głównym celem konkursu jest zaznajomienie jak największej grupy specjalistów

z branży czeskiego budownictwa oraz architektury. Konkurs ma wspierać wysokiej jakości kompleksowe realizacje obiektowe poczynając od budynku w stanie surowym a na konkretnych detalach kończąc.  Do konkursu można zgłaszać obiekty zrealizowane na terenie Republiki Czeskiej bez względu na to z jakiego kraju pochodzi projektant, architekt czy firma realizująca budowę.

Kryteria oceny:

Projekty zgłoszone do konkursu ocenia komisja specjalistów mianowana radą konkursu. Na wniosek komisji specjalistów rada udziela konkretne wyróżnienia oraz nagrody. Poszczególne projekty były ocenianie wg. następujących kryteriów:

wartość architektoniczna projektu,

jakość prac budowlanych,

właściwy wybór materiałów budowlanych oraz profesjonalizm w ich użyciu,

całościowe zagospodarowanie przestrzenne oraz rozwiązania użytkowe,

wkomponowanie budynku w otoczenie włącznie z szerszymi powiązaniami przestrzennymi,

długość realizacji przedsięwzięcia oraz jakość prac budowlanych w przełożeniu na nakłady całkowite,

stopień zadowolenia inwestora oraz przyjęcie przez osoby zewnętrzne,

poziom zamiaru inwestorskiego ,

pozostałe kryteria (np. oryginalność rozwiązań konstrukcyjnych, ekologiczność obiektu, oszczędność energii etc.)

aluprof