2011-08-02

Odporność ogniowa bez ograniczeń

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał klasyfikację obejmującą szereg rozwiązań w przeszklonych fasadach ognioodpornych Aluprof w pełnej konfiguracji.

Nowoczesna i coraz częściej stosowana fasada MB-SR50N została uzupełniona o wersję przeciwpożarową MB-SR50N EI. Dokument dotyczy również obecnego od kilku lat w ofercie podstawowego systemu MB-SR50 EI.

Fasady przeciwpożarowe dają obecnie m.in. możliwość stosowania w projektach dwóch wersji zabudowy: zarówno jako ściana osłonowa, jak i jako ściana wypełniająca. Nowa klasyfikacja ITB obejmuje także opisane wcześniej fasady przeciwpożarowe z drzwiami.

Konstrukcje objęte klasyfikacją zostaną szczegółowo przedstawione naszym Klientom w nowym katalogu systemu MB-SR50N EI, będą też przedmiotem jednej z najbliższych aktualizacji oprogramowania kalkulacyjnego.