2020-03-18

Pracujemy bez przerwy!

Pracujemy bez przerwy! Wszystkie działy ALUPROF SA obsługujące naszych Klientów pracują dla Państwa. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury zawierające precyzyjne środki zapobiegawcze zalecane przez organy służby zdrowia i administrację rządową w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszych zakładach. Nie przewidujemy żadnych znaczących problemów związanych z funkcjonowaniem naszej firmy.

Produkcja i dostawy

Zakłady produkcyjne ALUPROF SA są w pełni operacyjne i wszystkie procesy technologiczne przebiegają bez zakłóceń. Jesteśmy pewni kontynuacji naszych zwykłych relacji biznesowych, w tym realizacji dostaw i odbioru towarów.

Transporty

Dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur staramy się zapewnić bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka dla kierowców obsługujących transporty naszych produktów, zapewniając przy tym organizację wysyłek zgodnie z harmonogramem i w terminach potwierdzonych klientom. Ewentualne opóźnienia w terminowej realizacji dostaw mogą wystąpić z przyczyn niezależnych od ALUPROF SA o czym informować będziemy Państwa na bieżąco.

Komunikacja i wsparcie techniczne

Pomimo ograniczania kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapewniamy, że wsparcie techniczne naszych Klientów a także architektów funkcjonuje bez zmian. W razie potrzeby pracownicy Działu Wsparcia Technicznego i terenowych Biur Technicznych, a także nasi reprezentanci pracujący w poszczególnych regionach kraju są dla Państwa dostępni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kwestie związane z działaniem oprogramowania kalkulacyjnego typu MB-CAD mogą być także konsultowane przy użyciu oprogramowania do zdalnego połączenia z pulpitem komputera klienta.

Jeśli chcesz, możesz pracować w domu

Dostępne obecnie możliwości techniczne i aplikacje umożliwiają pracę zdalną, dostęp do zasobów firmowej sieci komputerowej i wymianę informacji w zespole. Jeśli obawiacie się Państwo pracy w biurze, ale nie chcecie i nie możecie tracić kontaktu ze sprawami służbowymi, zachęcamy do poszukania rozwiązań informatycznych pozwalających na pracę w trybie Home Office. W razie potrzeby uzyskania pomocy we wdrożeniu narzędzi do zdalnej pracy Klienci ALUPROF SA mogą zwracać się m.in. do znanej nam firmy oferującej wsparcie w tym zakresie, na adres email: Michal.Smialek@itch.pl lub pod nr tel. +48 691 734 958.

Zespół ALUPROF SA


Zobacz także: List Prezesa ALUPROF SA w sprawie funkcjonowania firmy w sytuacji zagrożenia koronawirusem (COVID-19)